Kojetín

Kojetín

Město Kojetín se nachází v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Kojetín leží 9 km severně od města Kroměříž a 13 km západně od města Hulín. V Kojetíně k 31. 12. 2019 žilo 6 169 obyvatel. Počet obyvatel města dlouhodobě a poměrně stabilně klesá. Část obyvatel města dojíždí za prací do Přerova, Kroměříže nebo Olomouce. Celkově je však ve městě méně pracovních příležitostí, a to především pro obyvatele s vysokoškolským vzděláním. V Kojetíně probíhá výstavba průmyslové zóny na okraji města, dokončena by měla být v roce 2022.

V roce 2015 se na území města nacházela 1 sociálně vyloučená lokalita s odhadovaným počtem 330 obyvatel, kteří tehdy tvořili zhruba 5 % obyvatel města. Na jaře 2020 se v Kojetíně spíše než vyloučená lokalita nacházelo několik domů se zvýšenou koncentrací sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených, protože obyvatelé dřívější SVL se přestěhovali do jiných částí města do městských i soukromých bytů. Někteří z nich bydleli přímo v centru města, nejčastěji pak na ulicích Padlých hrdinů, Olomoucká, Rumunská, Pořadí a Masarykovo náměstí.

Podstatnou část sociálně vyloučených osob v Kojetíně tvoří podle dotazovaných zástupců kojetínských institucí místní romská populace, která čítá dle různých odhadů zhruba 400–600 osob (až 10 % všech obyvatel města), přičemž velkou část místních Romů je možné označit za sociálně vyloučené.
Z hlediska jednotlivých indikátorů sociálního vyloučení město Kojetín dosahuje ve srovnání s celostátním a krajským průměrem výrazně vyšších hodnot. Např. k 31. 12. 2019 činil počet uchazečů o zaměstnání v evidenci místní pobočky Úřadu práce 181 osob, tedy 4,64 % obyvatel města ve věku mezi 15–64 lety, což byla vyšší hodnota než průměrný podíl uchazečů o zaměstnání za celou ČR (3,10 %) nebo za Olomoucký kraj (3,14 %). Z toho počet uchazečů, kteří byli v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců, činil celkem 74 osob, tedy 1,90 % obyvatel města ve věku mezi 15–64 lety, což opět značně převyšuje celostátní (0,65 %) a krajský průměr (0,54 %). Dále dle údajů Exekutorské komory České republiky (2020) bylo v Kojetíně k 10. 6. 2020 celkem 611 osob v exekuci, tedy 10,01 % všech obyvatel města. Jedná se opět o výrazně nadprůměrný podíl, kdy celostátní podíl obyvatel v exekuci dosahoval 7,32 %, resp. 6,38 % v rámci Olomouckého kraje.

Číst více >