Mělnicko

Mělnicko

Lokalita Mělnicko se skládá z města Mělník a obcí Spomyšl a Horní Počáply. Území okresu Mělník leží v severní části středních Čech a je rozloženo téměř souměrně kolem soutoku Labe a Vltavy.

Lokalita Mělnicko se skládá z města Mělník a obcí Spomyšl a Horní Počáply. Území okresu Mělník leží v severní části středních Čech a je rozloženo téměř souměrně kolem soutoku Labe a Vltavy. Svojí jižní hranicí sousedí s oběma pražskými okresy, na západě s Kladenskem, na východě s Mladoboleslavskem a jeho severozápadní a severní hranici tvoří litoměřický a českolipský okres v severních Čechách. Svojí rozlohou 701 km2 zaujímá okres Mělník 10. místo ve Středočeském kraji s 6,4 procenty z jeho rozlohy. Nejvíce lidí žije v Mělníce, a to 19 173 obyvatel.
Pro příhodnou polohu v povodí velkých řek v nížinné oblasti a úrodnost půdy bylo území okresu až do poloviny minulého století především zemědělskou oblastí. Vybudováním mohutné základny chemického průmyslu po druhé světové válce se však původní zemědělský charakter okresu výrazně změnil. K 31.12.2010 bylo v rámci okresu Mělník evidováno 5 251 uchazečů o zaměstnání, což představuje registrovanou míru nezaměstnanosti 9,0 procent.
V Mělníku mají sociálně vyloučené lokality charakter jednotlivých domů v zástavbě. Jedná se de facto o dva domy, ve kterých žije celkem asi 100 obyvatel. Lokality vznikly částečně řízeným a zčásti přirozeným sestěhováním jejich obyvatel. Domy vlastní rodiny, které v nich žijí a jsou ve velmi špatném technickém stavu. Mezi základní problémy těchto lokalit patří vysoká nezaměstnanost, zadluženost a celkově nízká životní úroveň.Lokalita ve Spomyšli vznikla v 90. letech nelegálním nastěhováním rodin do objektů. Rodiny tehdy přišly o práci ve výrobním závodu a tím i o bydlení. V současné době patří nemovitosti v lokalitě do vlastnictví jejich obyvatel. Žije zde okolo 100 osob ve velice špatných životních podmínkách. Součástí vybavenosti těchto domů je voda z pumpy, suché WC, topení na tuhá paliva. Domy jsou v havarijním stavu. Nezaměstnanost v lokalitě se blíží sta procentům. Problémem lokality je zejména vysoká míra prostorové segregace, lokalita je vzdálená od obce a je uzavřena mezi silnici 1. třídy a železniční trať, které jdou v místě přejít jenom za cenu výrazného rizika.

Lokalita Horní Počáply se nachází v části obce Křivenice. Sestává se zděného rodinného domku, kolem kterého jsou přistavěny dřevěné přístavby obývané dalšími obyvateli. Zděný domek a pozemek patří rodině, která v nich bydlí. V současnosti zde žije asi 35 osob. Problematická je lokalita zejména narušenými vztahy se sousedy, je zde vysoký výskyt sociopatologických jevů.

Číst více >

Osobnosti lokality

Michal Kratochvíl
Lokální konzultant