Plzeň

Plzeň

Spolupráce mezi Odborem pro sociální začleňování (OSZ) a Magistrátem města Plzně (MMP) byla iniciována na základě podané Žádosti o poskytnutí poradenství, ze strany statutárního města Plzeň, ze dne 12. 6. 2023. Spolupráce probíhá formou poradenství, se zaměřením na vytvoření a implementaci dlouhodobé strategie k řešení problematiky sociálního začleňování, která bude fungovat napříč cílovými skupinami, životními událostmi a jednotlivými odbory MMP.

Mezi konkrétní témata poptávky ze strany MMP patří zejména: propojení koncepčních dokumentů a vzájemná koordinace postupu jednotlivých odborů města, zaměření dotačních programů i na projekty nad rámec zákona o sociálních službách a vytvoření komplexní flexibilní a efektivní sítě sociálních služeb pro řešení aktuálních problémů. Dále také nastavení preventivních mechanismů zabraňujících pádu do sociálního vyloučení a mechanismů umožňujících sledování efektivity zavedených opatření. Rovněž i potřeba zapojení všech relevantních partnerů a nastavení komunikace citlivých témat jak směrem k úřadům, tak i k veřejnosti.

Město Plzeň čelí problémům spojeným se sociálním vyloučením s rizikem eskalace do budoucna. Ke klíčovým tématům v Plzni patří zejména mezigenerační přenos sociálního vyloučení, segregace v bydlení a (hrozící) segregace v oblasti vzdělávání. Jedná se o rodiny s dětmi žijící v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách, ne pouze zjevné, ale i skryté a potenciální formy bezdomovectví spojené s rizikem ztráty bydlení, vzrůstající počet cizinců a s tím spojená témata (např. výskyt prekérní práce), nebo vysoká zátěž pro několik základních škol s rizikem růstu segregace ve vzdělávání.

Číst více >

Osobnosti lokality

Petr Charvát
Lokální konzultant
Tel: +420 775 680 855
Nikol Kubátová
Manažerka sociálního začleňování
Tel: +420 378 034 262