Staré Křečany

|Staré Křečany

Staré Křečany

Obec Staré Křečany se nachází ve správním obvodu města Rumburk. Má 1300 obyvatel žijících v šesti částech: Staré Křečany, Nové Křečany, Brtníky, Kopec, Panský a Valdek. Leží u hranice Národního parku, což obci dává možnost těžit z turistického potenciálu.

 

Ve Starých Křečanech není sociálně vyloučená lokalita nebo území, na kterém by bylo kumulovaných více objektů obývaných nízkopříjmovými a sociálně slabými obyvateli. Existuje zde však řada objektů, ve kterých žijí většinou v nájemním bydlení lidé s nízkými příjmy v nevyhovujících podmínkách. Jejich obyvatelé nemají finanční možnosti nebo sociální kompetence tyto objekty opustit a nalézt si jiné bydlení. V případě romských nájemníků je možnost přestěhovat se jinam ztěžována diskriminací na trhu s bydlením.

Ve Starých Křečanech je oproti sousednímu Rumburku znatelně vyšší nezaměstnanost, alarmující je také 32% podíl obyvatel bez vzdělání nebo pouze se základním vzděláním.

Číst více >

Osobnosti lokality

Dana Stolínová
Lokální konzultantka
Tel: 02 176 182
Luděk Pešek
Manažer SPSZ