Město Nový Bor připravuje koncepci bytové politiky

||Město Nový Bor připravuje koncepci bytové politiky

Město Nový Bor připravuje koncepci bytové politiky

2023-12-08T10:53:25+01:008 prosince, 2023|Aktuality|

Město Nový Bor na Českolipsku zahájilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování přípravy na vytvoření koncepce bytové politiky. Stěžejní dokument zhodnotí podmínky bydlení a jeho dostupnost pro všechny sociální skupiny obyvatel, rozvoj bytového fondu v příštích letech a s tím související možnosti financování. Prvním krokem byla dotazníková akce mezi obyvateli města, kterou radnice a výzkumný tým Agentury připravily a realizovaly minulý měsíc.

„Anonymní sběr dat probíhal na téměř třiceti stanovištích na začátku a v polovině října. Kvůli velkému zájmu obyvatel jsme ve druhém kole museli dokonce přidat další místa,“ uvedl místostarosta Nového Boru Tomáš Mašek.

Dotazník mimo jiné zahrnoval otázky k dostupnosti bydlení, na nejatraktivnější lokality k bydlení ve městě, na akceptovatelnou výši nájemného či jestli jsou lidé se ochotní se spolupodílet na financování nového bydlení. Zaměřil se ale také třeba na to, zda se respondenti cítí bezpečně v blízkosti svých domovů.

„Už jen při vyplňování jsme se dozvěděli, že v naprosté většině případů respondenti nechtějí bydlet v okolních městech a obcích, i kdyby tam bylo bydlení dostupnější. Rozhodujícím kritériem pro ně byl vztah k Novému Boru,“ doplnil Tomáš Mašek.

Získaná data by podle něj měla vyspecifikovat množství zájemců o bydlení v městských bytech jak podle věkových kategorií, tak i jejich sociální situace. Zároveň by měla napovědět, o jaký typ bydlení je největší zájem, zda jsou více zapotřebí startovací byty pro mladé, seniorské bydlení nebo větší bytové jednotky pro rodiny.

„To jsou pro nás důležité podklady, které by měly zastupitelům poskytnout přehled o potřebách obyvatel a zároveň by se od nich měla odvíjet bytová výstavba, kterou město plánuje,“ dodal Tomáš Mašek.

Výsledky dotazníkové akce nyní zpracovává Agentura pro sociální začleňování. Ta bude s městem spolupracovat i na využití poznatků z šetření pro připravovanou koncepci bytové politiky. Jedná se o jeden střípek v mozaice spolupráce mezi Novým Borem a Agenturou pro sociální začleňování, která kromě tématu bydlení čítá i témata jako zaměstnanost, dluhy, vzdělávání a volný čas, rodina nebo bezpečí.

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.