Napsali o nás: Dáme práci lidem z vyloučených lokalit a zlepší se i děti, zjišťují města

|, Blog|Napsali o nás: Dáme práci lidem z vyloučených lokalit a zlepší se i děti, zjišťují města

Napsali o nás: Dáme práci lidem z vyloučených lokalit a zlepší se i děti, zjišťují města

2019-10-23T17:08:26+02:0023 října, 2019|Aktuality, Blog|
Ve Zlínském kraji je osm vyloučených lokalit, které mají 780 obyvatel. Města situaci řeší různě. Nesmlouvavým přístupem je známý Vsetín, situaci řeší také ve Valašském Meziříčí, Kunovicích, Uherském Brodě, Kroměříži a Holešově.

Druhým rokem spolupracuje vsetínská radnice s Agenturou pro sociální začleňování. Díky tomu se ve městě nabízí doučování pro školáky, rodinná poradna nebo terénní práce přímo v rodinách.

„Největší změna je vidět ve školkách a ve školách,“ uvedla místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.

Ve Vsetíně totiž využili situaci, a když předloni vznikaly spádové oblasti pro mateřské školky, Poschlou přidělili po částech do školek v celém městě.

„Dřív se nám tyto děti kumulovaly v jedné školce. Teď chodí do mnoha různých, ve třídě se jich sejde jen pár a dělají obrovské pokroky,“ popsala Hlaváčová.

Vsetínská Poschlá je jednou z osmi vyloučených lokalit, které jsou na území Zlínského kraje. Dělí se o ně šest měst, kromě Vsetína také Valašské Meziříčí, Kunovice, Uherský Brod, Kroměříž a Holešov. Celkem čítají 780 obyvatel.

V celém Česku loni existovalo přes 830 takových míst se 127 tisíci lidí. Uvádí to roční zpráva o stavu romské menšiny, která vychází z odhadů krajských koordinátorů a romských poradců. Vyplývá z ní také to, že sociálně vyloučených osob přibývá. V roce 2015 šlo zhruba o 115 tisíc lidí, o deset let dříve o 80 tisíc.

Města se s problémem potýkají různě. Vsetín je známý nesmlouvavým přístupem k této skupině obyvatel. Díky tomu se daří udržovat v pořádku městské byty a také nenarůstají dluhy vůči městu. Radnice organizuje veřejně prospěšné práce, do kterých se zapojuje alespoň část problémových osob.

„Máme zkušenosti i s padesátníkem, který se teď vůbec poprvé v životě učí chodit do práce,“ popsala Hlaváčová.

Výraz „učí se“ je v tomto případě správný. Často jde o lidi, kteří nikdy neřešili, že mají ráno vstát, dostavit se včas na pracoviště, odpracovat své nebo třeba dodržovat přestávky.

Lidé hrabou listí, sečou trávu
Město je pověřuje úklidem v ulicích, sečením trávy, hrabáním listí nebo úklidem po společenských akcích.

„Je to samozřejmě problém, musíme zajistit důslednou kontrolu a jejich pracovní výkon není běžný,“ popsala Hlaváčová.

Na druhou stranu se díky veřejně prospěšným pracím zlepšuje i školní docházka dětí. Pokud jsou rodiče v zaměstnání, děti do školy pošlou.

Vsetín má pravidla nastavená dlouhodobě. Díky spolupráci se zmíněnou agenturou ale dosáhne na evropské peníze, a tím se možnosti práce s touto specifickou skupinou obyvatel rozšiřují. Jde zhruba o 33 milionů korun.

„Díky tomu se rozšířily sociální služby pracující s ohroženými rodinami s dětmi, přibyli dluhoví poradci a město posílilo aktivity také na poli prevence kriminality,“ popsala lokální konzultantka agentury Marcela Nosálová.

Program financuje čtyři asistenty prevence kriminality a dva domovníky, kteří působí v sociálně vyloučených lokalitách.

Stejnou cestou se vydali také ve Valašském Meziříčí a v tomto roce podepsala smlouvu s agenturou také Kroměříž.

V Meziříčí se jako problémové lokality uvádějí bytovky v ulicích Zašovská, Jičínská a Schlattauerova. Situaci ale město popisuje jako stabilizovanou.

V Kroměříži jsou dvě sociálně vyloučené lokality, a to Račín a bytový dům v Albertově ulici, kde byty patří soukromým majitelům. Byty v Račíně jsou města a postupně jich ubývá. Už loni začala první část demolice, nyní půjdou k zemi další objekty. Část nájemníků jsou neplatiči, které radnice vystěhuje bez náhrady. Ti, kteří si své povinnosti plní, přestěhuje jinam.

V rámci republiky je kraj průměrně zatížen sociálním vyloučením
V Kunovicích mají jediné problémové místo – bývalé byty státního statku a společnosti Zevos.

„Předevčírem tam byly jen čtyři sociálně nepřizpůsobivé rodiny. Ale pohyb osob je tak velký, že to už teď může být jinak,“ uvedla vedoucí odboru hospodářsko-správního Ivana Škrášková.

V místě působí terénní pracovník, město spolupracuje s neziskovými organizacemi. Byty jsou soukromé, část je prázdná, část se opravuje.

Město tam v minulosti opravilo chodníky nebo dětské hřiště. Dlažbu ale obyvatelé rozebrali, zmizel i písek z pískoviště.

„Dlouhodobá práce s těmi lidmi je prakticky nemožná, velmi rychle se střídají,“ doplnila Škrášková.

V rámci republiky paří Zlínský kraj k regionům průměrně zatíženým sociálním vyloučením. Kritická je situace dlouhodobě v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde se na území všech obcí s rozšířenou působností vyskytuje alespoň jedna sociálně vyloučená lokalita.

Autor: Petra Procházková
Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/vyloucene-lokality-zlinsky-kraj-vsetin-prace-skola-kriminalita.A191021_509247_zlin-zpravy_ras