„Nebydlení“ je drahé. Zajištění domova pro tisíc lidí by státu přineslo čtvrt miliardy ročně

||„Nebydlení“ je drahé. Zajištění domova pro tisíc lidí by státu přineslo čtvrt miliardy ročně

„Nebydlení“ je drahé. Zajištění domova pro tisíc lidí by státu přineslo čtvrt miliardy ročně

2020-03-02T13:08:41+01:0019 února, 2020|Aktuality|
Aktuálně se s bytovou nouzí potýká zhruba 83 tisíc osob, přičemž téměř čtvrtinu tvoří nezletilí. Možnost získat odpovídající bydlení je i přes všechny dosavadní snahy Ministerstva pro místní rozvoj často skloňovanou otázkou. Podle analýzy expertního týmu Agentury pro sociální začleňování, který je součástí právě Ministerstva pro místní rozvoj, stojí českou státní pokladnu ztráta bydlení tisícovky osob minimálně 250 milionů korun ročně. To by se mělo změnit. I proto ministerstvo nabízí řadu programů, které mohou využít nejen samotní občané, ale i obce.

„Naše analýza vyčísluje výdaje z veřejných rozpočtů, které jdou na řešení této problematiky. Nejedná se pouze o jednotlivá opatření sociální politiky jako pobytové sociální služby nebo dávky, finanční zátěž je v konečném důsledku mnohem širší. Důsledkem ztráty bydlení mohou být v krátkodobém horizontu například požáry, náklady související se sociálně-právní ochranu dětí nebo s trestnou činností, kde jsou lidé bez domova pachateli i oběťmi, nebo se zvýšenou potřebou zdravotní péče. S nevyhovující bytovou situací se pojí další problémy, například ztráta pracovních návyků a předlužení. Pokud jsou v bytové nouzi děti, zvyšuje se rapidně riziko, že předčasně opustí vzdělávací systém a nezískají kvalifikaci potřebnou na pracovním trhu. Jejich nižší příjmy a častější nezaměstnanost bude dopadat na státní rozpočet další desítky let,“ říká Magdalena Opletalová, spoluautorka analýzy.

Experti a expertky Agentury pro sociální začleňování vytvořili v rámci své analýzy modelový příklad, na kterém ukazují, že dopady bezdomovectví, rizika ztráty bydlení a nevyhovujícího bydlení se dotýkají veřejných rozpočtů opravdu zásadním způsobem. Do svých propočtů zahrnuli 1 tisíc osob, které se do tíživé situace dostávají každý rok vlivem vnějších okolností, například kvůli dluhům z dětství nebo z důvodu neplacení výživného jejich bývalým partnerem. Za standardních podmínek by tyto osoby odvedly za rok do státního rozpočtu na daních a odvodech až 156 milionů korun. Naopak v případě, že by se tyto osoby ocitly v bytové nouzi, představují náklady pro veřejné rozpočty možné ztráty, a to minimálně ve výši 250 milionů korun ročně.

Náš odhad je opravdu velice umírněný, je tedy pravděpodobné, že náklady na neřešení problémů s bydlením jsou ještě větší. Bezdomovectví a nevyhovující bydlení zatěžuje jak rozpočty řady ministerstev, tak rozpočty krajských nebo obecních samospráv,“ vysvětluje Opletalová.

Agentura pro sociální začleňování se otázkou sociálního bydlení dlouhodobě zabývá. V poslední době například podpořila město Chomutov, se kterým spolupracuje, ve výkupu soukromých bytů za účelem vytvoření vhodného bydlení pro potřebné domácnosti. „Výkup bytů od soukromníků je určitě jedna z dobrých cest, jakou je možné zprostředkovat bydlení domácnostem, které nejsou schopny si jej vlastním přičiněním zajistit,“ dodává závěrem ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

Celý text analýzy dostupný zde: https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/naklady-verejnych-rozpoctu-vyvolane-bytovou-nouzi-a-bezdomovectvim-analyza/