O METODÁCH A POSTUPECH SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

||O METODÁCH A POSTUPECH SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

O METODÁCH A POSTUPECH SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

2019-05-06T19:35:30+02:0015 ledna, 2019|Aktuality|
Olomouc, 15. 1. 2019 – S mnohem větším přehledem o metodách a technikách sociální práce v oblasti sociálního bydlení opouštěli účastníci semináře, který se konal koncem roku v olomoucké Vyšší odborné škole sociální CARITAS.

„Cílem akce bylo podpořit sdílení zkušeností a odbornou debatu o metodách a postupech sociální práce v oblasti sociálního bydlení. Na akci byly v rámci workshopů představeny také inovativní metody sociální práce z projektů, které vznikly v pracovních skupinách v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v Ostravě a Brně v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování,“ upřesnil Martin Stanoev z Agentury a pokračoval: „ Věříme, že Agentura může být díky zkušenostem z různých lokalit s odlišnými podmínkami dobrým prostředníkem pro síťování zkušeností a přenos dobré praxe. A vzhledem k početné účasti i aktivnímu zapojení sociálních pracovníků do debaty bychom rádi v podobných akcích v rámci Regionálního centra Východ v budoucnu pokračovali.“
Seminář byl primárně zaměřen na sociální pracovníky a další pracovníky v sociální oblasti.

Jaká témata zazněla na semináři?
Jistina placená klientem při vstupu do bytu, tlak na spolupráci se sociálním pracovníkem, hospodaření s penězi, case management, kritéria výběru do sociálního bydlení. Zazněl například názor z Otrokovic, aby nebyla uplatňována tzv. zásluhová kritéria, jimiž je podmiňován vstup do sociálního bydlení.
Vystoupili lidé zkušení z terénu

Na akci vystoupil například Miroslav Hodeček z Diecézní charity ostravsko-opavské, který se ujal tématu Šance domova – 8 let zkušeností s podporou domácností v sociálních bytech. Václav Buchta z jihomoravského centra Práh hovořil o podpoře bydlení lidí s duševním onemocněním, zástupci Městského úřadu Otrokovice informovali o tamním sociálním bydlení, Adéla Trnová z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi mluvila o podpoře bydlení ve Vsetíně. Závěr patřil paralelně probíhajícím workshopům. Jeden z nich byl o podpoře bydlení v projektu Rapid Re-Housing (přístup orientovaný na klienta a asertivita v sociální práci), kterým provázeli Adam Fialík a Jan Milota z IQ Roma servis. Druhý byl na téma Sociální práce a její specifika ve fázi zabydlování, o úvod se postaraly zaměstnankyně Magistrátu města OstravyByl především o zkušenostech z realizace projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava.