Pomoc potřebným pandemii navzdory. Agentura přinesla regionům více než miliardu korun

||Pomoc potřebným pandemii navzdory. Agentura přinesla regionům více než miliardu korun

Pomoc potřebným pandemii navzdory. Agentura přinesla regionům více než miliardu korun

2020-12-30T14:51:04+01:0030 prosince, 2020|Aktuality|
Ačkoliv rok 2020 přinesl mnoho nepříznivých zpráv, v sociálním začleňování se podařilo i přes přetrvávající pandemii koronaviru docílit mnoha úspěchů. Na některé z nich ukazuje vyhodnocení výzvy dotačního programu OP Z na podporu sociálního začleňování (výzva č. 52), ze které díky Agentuře pro sociální začleňování obce v posledních třech letech vyčerpaly 1 157 315 765 Kč. Bylo tak možné uvést v život 190 prospěšných projektů, které nesou své ovoce i v současné krizové době. Peníze pomohly financovat sociální služby pro lidi v nouzi, prostřednictvím oddlužení dát dlužníkům šanci na návrat do života nebo si udržet bydlení i v případě, že se člověk ocitne v nepříznivé životní situaci.

Sociální vyloučení bohužel není možné odstranit přes noc a pro každou obec jsou vhodná jiná opatření, která ovšem nepomáhají jen jednotlivcům a rodinám, ale také samotným obcím, ve kterých se díky postupnému odstraňování sociálního vyloučení mnohem lépe žije všem obyvatelům.

Některá města a obce si se svými sociálně vyloučenými lokalitami dlouhodobě neví rady. Představitelé jejich samospráv se v takovém případě mohou obrátit na Agenturu pro sociální začleňování, která jim pomůže s vytvořením a následnou realizací strategického plánu a zprostředkováním financí na konkrétní řešení. Vyhodnocení dotační výzvy č. 52 ukazuje, že mnoho samospráv nenechává věcem volný průběh k řešení sociálního vyloučení se s pomocí Agentury staví čelem i v tomto těžkém roce.

Komu peníze pomohly?

Příběh pana Štefana

Podpora zaměstnanosti

Před deseti lety byl pan Štefan z Kadaně na dně – bojoval se závislostí a dluhy. Pomohly mu z něj až sociální pracovnice, když mu pomohly sehnat si práci a začít s oddlužením. Stal se z něj domovník – preventista a jeho úkolem je hlídat v Prunéřově dodržování pořádku. Občas řeší i konflikty mezi ostatními nájemníky nebo pomáhá správci s řešením různých závad v jednotlivých domech a bytech. „Dělám obchůzky, kontroluju chodby, jestli je tam čisto a pořádek, jestli někdo nenarušuje noční klid,“ popisuje náplň svých pracovních dní Štefan Makuňa. Když zrovna nemá službu, snaží se co nejvíce věnovat synovi, se kterým se pravidelně stýká.

Na projekty, které pomáhají lidem jako pan Štefan s návratem do života, získalo město Kadaň díky Agentuře 5 000 000 Kč z výzvy č. 52.

Bezpečná města

Každý den se v sedm hodin ráno schází skupinka pěti lidí na terminálu Fügnerova v Liberci. Na místě, které je mezi místními známé jako „pod hodinami“, si tři muži a dvě ženy v uniformách rozdělují úkoly a plánují si svůj pracovní den. Všichni pracují jako asistenti prevence kriminality. Patří mezi ně i paní Anita – jejím úkolem je procházet centrem města a sociálně vyloučenými lokalitami, kde pomáhá řešit různé konflikty a potenciální problémy.

Liberec získal díky Agentuře nejen pro prevenci kriminality podporu více něž 40 000 000 Kč z výzvy č. 52.

Příběh paní Anity
Příběh paní Reginy

Stabilní bydlení

Paní Regina před lety bydlela ve sdíleném brněnském bytě a docházela na brigádu do rychlého občerstvení. Poté, co se její zdravotní stav zhoršil, dostala se do péče psychiatrů a v nemocnici delší čas zůstala. Když se blížilo její propuštění, hrozilo, že by mohla skončit na ulici. Paní Regina měla štěstí. Sociální pracovnice jí zprostředkovala možnost nastěhovat se do bytu se třemi spolubydlícími. Sociální pracovnice za Reginou nyní pravidelně dochází a zjišťuje, jak se má a jestli s něčím nepotřebuje pomoci. Nejprve potřebovala doprovod na úřady, aby mohla dostávat podporu. Nyní, kdy se její situace stabilizovala, hledá pro sebe pracovní uplatnění. Kontakt s okolím už jí nedělá žádný problém.

Stabilní bydlení a další podmínky pro důstojný život se podařilo zajistit kromě paní Reginy i dalším lidem v tíživé situaci. Město Brno díky Agentuře získalo pro tyto aktivity podporu 20 000 000 Kč z výzvy č. 52.

Všechna uvedená opatření jsou realizována v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605.