Oběd zdarma ve školách NENÍ zajištěn pro všechny děti, které ho potřebují, zjistil nejnovější výzkum Agentury pro sociální začleňování.

||Oběd zdarma ve školách NENÍ zajištěn pro všechny děti, které ho potřebují, zjistil nejnovější výzkum Agentury pro sociální začleňování.

Oběd zdarma ve školách NENÍ zajištěn pro všechny děti, které ho potřebují, zjistil nejnovější výzkum Agentury pro sociální začleňování.

2022-06-20T17:17:26+02:0020 června, 2022|Aktuality|
Většina ředitelů škol a školek v Ústeckém a Karlovarském kraji (62,5%) se domnívá, že v jejich školách není zajištěn oběd zdarma pro všechny děti z chudých poměrů, které ho potřebují. 30% respondentů však odmítlo možnost, že se na jejich školách děti s touto potřebou nacházejí, dalších 10% si nebylo jistých. Tato zjištění vyplývají z výzkumu pořádaného Agenturou pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj mezi řediteli základních a mateřských škol v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Jako hlavní příčiny nedostatečného využívání dostupných programů obědů zdarma udávají respondenti nezájem ze strany rodičů, nesoulad cílových skupin programů s potřebnými skupinami žáků, nebo nedodání potřebných dokumentů rodiči.

„Naši zákonní zástupci, ač evidentně sociálně slabí nedosahují na dotaci! Podmínky jsou přísné.“*

Školy, které program obědů zdarma poskytují, o něm často šířeji rodiče neinformují, zřídkavá je také spolupráce s obecním úřadem nebo neziskovými organizacemi při výběru žáků pro podporu. Více než 50% z dotazovaných škol v Ústeckém kraji uvedlo, že možnost úhrady obědů mezi rodiči nijak nepropagovali. Potřeba obědů zdarma je podceňována zejména v mateřských školách.

„Zařadit také děti samoživitelů, kteří nepobírají dávky hmotné nouze, ale jejich příjem je nízký.“*

V seznámení samotných škol s programy obědů zdarma hrají hlavní roli informace od krajských úřadů, doplněné informacemi z médií, od neziskových organizací a od zřizovatele. Jednotlivé školy nejčastěji využívají pouze jeden z programů obědů zdarma. Nejčastěji popsaná byla zkušenost s využitím programu Women for Women, o.p.s., dále pak MPSV a MŠMT, následované programem Drab Foundation.

Zjištění ohledně přínosů obědů zdarma přitom koresponduje s dřívějšími poznatky. Zajištění obědů zdarma pro děti pocházející ze sociálně vyloučeného prostředí vede k posílení školní docházky, zlepšení výsledků vzdělávání, nebo připravenosti dětí do škol a zlepšení vztahů ve třídních kolektivech. Výzkum nově poukazuje na přínos ve zlepšení vztahu školy se zákonnými zástupci dítěte.

* Návrhy na úpravu systému obědů zdarma. Odpovědi respondentů výzkumu.

 

Výzkum si můžete stáhnout zde (pdf):
Zkušenosti se zajišťováním bezplatných obědů v Karlovarském a Ústeckém kraji si můžete přečíst zde

 

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.