Koordinační platformy pro řešení problematiky bezpečnosti v SVL

|||Koordinační platformy pro řešení problematiky bezpečnosti v SVL
Koordinační platformy pro řešení problematiky bezpečnosti v SVL2019-02-02T20:00:04+01:00

Koordinační platformy pro řešení problematiky bezpečnosti v SVL

Dalším opatřením, které obce s výskytem sociálně vyloučených lokalit při práci s oblastí bezpečnosti mohou využít, je vytváření různých koordinačních platforem. V rámci těchto platforem se mohou setkávat zástupci policie, městské policie, města, neziskových organizací pracujících s klienty v lokalitách, probační a mediační služby, OSPOD a dalších subjektů, které se nějakým způsobem zabývají problematikou bezpečnosti. Cílem činnosti těchto platforem je vzájemné informování a koordinování postupu práce v oblasti bezpečnosti. Výsledkem práce těchto platforem mohou být jednak metodiky postupu při výskytu mimořádné akce v lokalitě (akce extremistů, střety mezi obyvateli lokalit a ostatními obyvateli města, atd.), druhak pak preventivní nebo jiné projekty. Potřeba jejich podání může vzniknout právě během setkávání členů této platformy. Přesné zacílení těchto projektů může Agentura podpořit např. průzkumy vnímání bezpečí v jednotlivých částech obce. Tyto platformy v současnosti fungují například jako pracovní skupiny lokálních partnerství v některých obcích a městech, kde působí Agentura pro sociální začleňování. Na základě výsledků jejich činnosti a toho, zda se tento model osvědčí se dá očekávat i jejich rozšiřování do dalších míst.

PŘÍKLAD

Pracovní skupiny věnující se problematice bezpečnost nebo prevence sociopatologických jevů jsou zřízeny v rámci následujících lokálních partnerství:

Bílina – bezpečnost a prevence sociopatologických jevů
Břeclav – bezpečnost a prevence kriminality
Havířov – bezpečnost
Cheb – prevence sociopatologických jevů
Chomutov – prevence sociopatologických jevů a bezpečnost
Jáchymov – Zaměstnanost a prevence sociopatologických jevů a bezpečnost
Jirkov – bezpečnost
Kutná Hora – prevence sociopatologických jevů a bezpečnost
Most – prevence sociopatologických jevů
Obrnice – prevence sociopatologických jevů a bezpečnost – společně se vzděláváním
Šluknovsko – Bezpečnost, sociální služby a prevence kriminality
Teplá a Toužim – bezpečnost a prevence sociopatologických jevů
Trmice – prevence sociopatologických jevů

Tour de dvůr – Přerov

V Přerově funguje pracovní skupina složená z policistů, zástupců neziskových organizací, města a strážníků. Zastřešuje ji projekt s názvem „Tour de dvůr“. Skupina se zaměřuje na problémy záškoláctví, drobnou kriminalitu a obavy obyvatel sociálně vyloučených lokalit před projevy extremismu.
Skupina začala fungovat krátce po pochodu pravicových extremistů městem, který se odehrál v dubnu 2009. Členové pracovní skupiny se schází jednou měsíčně přímo ve vyloučených lokalitách.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Opatření nevyžaduje žádné speciální financování, v některých případech může být zřízen jako jeden z výborů obce a ta může jeho činnost financovat z vlastních zdrojů.

Petra Hubková

expertka pro oblast bezpečnosti
tel.: 234 062 422
e-mail: hubkova.petra@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Community policing

Tímto termínem je označováno moderní pojetí práce policie jako služby veřejnosti. Tento přístup předpokládá, že zodpovědnost za zachování bezpečnosti v lokalitě neleží jen na policii, ale také na aktivním přístupu veřejnosti a jejích zástupců (samosprávy, nevládních organizací atd.). Důraz je kladen také na znalost lokality, obyvatel a jejich problémů. Ta následně umožňuje řešení daných problémů, jejich předjímání a předcházení. Mezi důležité prvky tohoto přístupu patří přidělování stejných policistů k určitým místům a jejich vzájemná známost s obyvateli tohoto místa (aby občan osobně znal svého policistu), nebo pravidelné informování veřejnosti o bezpečnostní situaci a reflektování potřeb a očekávání občanů získávaných z pravidelných průzkumů.