Odborný panel – „Rozvoj kvality škol – systémová perspektiva a zkušenosti ředitelů škol“

|Odborný panel – „Rozvoj kvality škol – systémová perspektiva a zkušenosti ředitelů škol“
Odborný panel – „Rozvoj kvality škol – systémová perspektiva a zkušenosti ředitelů škol“2021-07-13T16:54:04+02:00

 

Odbor pro sociální začleňování MMR vás srdečně zve na další online setkání odborného panelu. Téma navazuje na předchozí setkání účastí dalších přednášejících, kteří popíší své zkušenosti v  oblasti rozvoje kvality ve školách. Ze systémového pohledu i z pohledu vedení škol mapuje panel zkušenosti, týkající se iniciace změn v oblasti kvality školy a dobrých praxí, principů zvyšování kvality škol a praktických zkušeností s ověřováním, zda byly změny přínosné (evaluace změn). Prostor bude věnován také poznatkům o limitech rozvoje školy a dobrých praxí v současné situaci. Cílem panelu je sdílení zkušeností, klíčových poznatků a formulace doporučení ze strany účastníků. Výstupy podpoří přípravu metodických výstupů projektu a zároveň budou základem dalších doporučení pro MŠMT.

 

8. setkání odborného panelu na téma „Rozvoj kvality škol – systémová perspektiva
a zkušenosti ředitelů škol“

26. února 2021

 

V panelu budeme řešit formou jednotlivých příspěvků a panelové diskuse tyto otázky:

 • Kde hledat zdroje k iniciaci změn ve vzdělávání a dobrých praxí
 • Jaké principy považují účastníci za klíčové pro smysluplný rozvoj kvality vzdělávání
 • Jaká doporučení lze poskytnout školám v oblasti rozvoje kvality
 • Jaké jsou souvislosti přípravy pedagogů na povolání a kvality vzdělávání
 • Přínos ČŠI pro rozvoj kvality škol
 • Co limituje současné dobré praxe a rozvoj kvality školy
 • Jaké zkušenosti/praxe jsou vyloženě špatné
 • Na základě čeho je možné posuzovat, které změny jsou/byly ku prospěchu a které ne
 • Jaké principy mohou inspirovat činnost Agentury v sociálně vyloučených lokalitách

 

Přednášející:

 • PhDr. Irena Borkovcová, MBA, Česká školní inspekce, Kvalita školy v hodnotících činnostech ČŠI
 • PhDr. Josef Lukas, Ph.D., PedF MUNI, Studenti pedagogické fakulty MU a jejich cesta ke kvalitě

 Své zkušenosti z vedení škol budou prezentovat:

 • Ing. Zdeňka Juklová, Základní škola Velké Hamry
 • Mgr. František Tichý, Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. Praha
 • Mgr. Marie Gottfriedová, Základní škola Trmice


Moderátorka odborného panelu:
Mgr. Olga Havlátová, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

Garantka odborného panelu: Mgr. Jana Pernica Horáčková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

 

Časový harmonogram panelu:

 

09:00 – 09:30 Registrace účastníků

09:30 – 09:45 Úvodní slovo
– PhDr. David Beňák Ph.D. DiS., ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR

09:45 – 10:00 Představení cíle a harmonogramu panelu, představení projektu a klíčové aktivity
– Mgr. Olga Havlátová, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

10:00 – 10:45 Kvalita školy v hodnotících činnostech ČŠI
– PhDr. Irena Borkovcová, MBA, Česká školní inspekce

10:45 – 11:30 Studenti pedagogické fakulty MU a jejich cesta ke kvalitě
– PhDr. Josef Lukas, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovi univerzity

11:30 – 11:40 Diskuse po první části

11:40 – 12:40 Přestávka na oběd

12:40 – 13:20 Zkušenosti z vedení škol
– Ing. Zdeňka Juklová, Základní škola Velké Hamry

13:20 – 14:00 Zkušenosti z vedení škol
– Mgr. František Tichý, Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. Praha 7

14:00 – 14:40 Zkušenosti z vedení škol
– Mgr. Marie Gottfriedová, Základní škol Trmice

14:45 – 16:00 Panelová diskuse & dotazy z pléna

 

 

Akce je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.