Ostravské sociální podniky položily základ pro lokální síť zaměstnanosti

||Ostravské sociální podniky položily základ pro lokální síť zaměstnanosti

Ostravské sociální podniky položily základ pro lokální síť zaměstnanosti

2023-07-24T16:54:48+02:0024 července, 2023|Aktuality|

Všichni lidé nemají stejné výchozí podmínky, aby se uplatnili na volném trhu práce. Překážkou pro ně může být zdravotní postižení, exekuce, péče o malé děti, trestní minulost, neznalost českého jazyka, nízké vzdělání či dlouhodobá nezaměstnanost. Tyto pracovní bariéry vyjmenovává i ostravský plán sociálního začleňování, mezi jehož prioritní cíle patří zvyšování zaměstnatelnosti ohrožených skupin obyvatel. Jedním z opatření, jak tohoto cíle dosáhnout, je podpora stávajících i začínajících sociálních podniků.

V červnu proběhlo setkání pracovní skupiny Zaměstnanost, kterou koordinuje Jana Abrlová, manažerka sociálního začleňování působící na Magistrátu města Ostravy. „Po delší přestávce jsme se rozhodli pracovní skupinu obnovit a vdechnout jí nový život. Proto jsme ke spolupráci oslovili místní sociální podniky. Před setkáním jsme spolu s lokálním konzultantem Agentury pro sociální začleňování desítku podniků kontaktovali a ptali se, zda se chtějí vzájemně setkávat a která témata je zajímají. Chtěli jsme, aby podniky v setkávání viděly smysl a podílely se na vytváření obsahu pracovní skupiny.“

Červnové setkání, které se uskutečnilo v prostorách ostravského Impact Hubu, se zúčastnili zástupci sedmi sociálních podniků. O účast na pracovní skupině projevili zájem také zástupci Úřadu práce ČR, romský terénní pracovník, představitelé Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity, či zástupkyně projektu na podporu sociálního podnikání, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na programu setkání bylo představení činnosti pracovní skupiny, služeb Impact Hubu na podporu podnikání a participativní aktivita, která sloužila k diskusi o dalším směřování skupiny.

Účastníci setkání nejčastěji uváděli, že by se na budoucích jednáních chtěli dozvídat o legislativních novinkách, nebo se setkávat s odborníky z praxe, se kterými by rádi řešili konkrétní problémy z oblastí řízení podniku, fundraisingu či marketingu. „Společně jsme si určili i téma příštího setkání, které proběhne v říjnu. Bude jím chystaný zákon o sociálním podniku. Současně bychom chtěli část setkání věnovat představení některých projektů na podporu zaměstnanosti,“ nastiňuje další kroky Abrlová.
Pilířem ostravské sítě zaměstnanosti se stanou sociální podniky

„Vzájemné setkávání mezi soukromými podniky, veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi se ukazuje jako efektivní nástroj, který napomáhá ohroženým skupinám obyvatel najít vhodné pracovní uplatnění. V českém prostředí se tomuto typu setkání říká lokální síť zaměstnanosti. Velmi dobrou zkušenost s jejím fungováním mají například v Brně nebo Děčíně,“ říká Hana Kejhová, expertka Agentury pro oblast zaměstnanosti.

„Přejeme si, aby nově vzniklá pracovní skupina byla otevřená všem aktérům působícím v oblasti zaměstnanosti, ať už z veřejného či soukromého sektoru. Díky zkušenostem kolegyň z brněnského magistrátu víme, že funkční síť se buduje dlouhá léta a vyžaduje účast motivovaných aktérů. V Ostravě jsme na začátku, ovšem motivovaní aktéři v podobě místních sociální podniků nám nechybí,“ zdůrazňuje roli sociálních podniků ostravská manažerka sociálního začleňování.


Autor:
Dominik Plíhal, lokální konzultant ASZ v Ostravě

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.