Ostravští asistenti prevence kriminality: Spolupráce s dalšími organizacemi je klíčová

||Ostravští asistenti prevence kriminality: Spolupráce s dalšími organizacemi je klíčová

Ostravští asistenti prevence kriminality: Spolupráce s dalšími organizacemi je klíčová

2024-03-04T12:14:20+01:001 března, 2024|Aktuality|

Program asistentů prevence kriminality patří k dlouholetým aktivitám Městské policie Ostrava, díky kterému se daří lépe navazovat vztahy s lidmi v lokalitách, která jsou z hlediska kriminality vnímána jako riziková. Vedle pravidelných pochůzek na frekventovaných místech se asistenti prevence kriminality věnují primární prevenci u dětí a mládeže, účastní se jednání multidisciplinárních týmů a spolupracují na přípravě komunitních akcí.

Do prevence kriminality zapojují i ty nejmladší

Děti a mládež žijící ve čtvrtích, kde působí asistenti prevence kriminality, jsou vystaveni různým rizikům, která mohou v budoucnu vést ke kriminálnímu chování nebo užívání návykových látek. Mezi hlavní příčiny patří vysoká míra sociálního vyloučení, nízké vzdělání, nezaměstnanost nebo nevyhovující rodinné prostředí. Asistenti prevence kriminality i jejich mentoři proto cílí část svých aktivit na mladou generaci.

Jednou z důležitých aktivit v prevenci kriminality hraje program „Klub s APK“, který se koná v pondělí pro děti hrající si na ulici, často na nevhodných nebo nebezpečných místech. Tato setkání poskytují bezpečný prostor pro diskusi o tématech, jako jsou mezilidské vztahy, následky kouření nebo užívání alkoholu. „Drogy patří k nejčastějším tématům, které s dětmi řešíme. Je běžné, že kouří už na prvním stupni základky. Později se setkávají s marihuanou, alkoholem nebo pervitinem,“ uvádí Pavel Horák, jeden z ostravských asistentů prevence kriminality.

„Dáváme asistentům prostor, aby přicházeli s vlastním programem. Své návrhy konzultují se mnou nebo s kolegou Petrem Lakomým, případně s jinou preventistkou,“ vysvětluje mentorka Eva Dupáková. Tým asistentů prevence kriminality nyní zvažuje, jak do aktivity, která se odehrává v budově dopravního hřiště, přilákat více dětí. Protože nejlepší reklamou pro klub je, když si o něm řeknou děti samy mezi sebou, snaží se asistenti prevence kriminality nabízet lákavý program obsahující různé hry a kvízy o drobné ceny.

Setkávání s místními lidmi v neformálním prostředí pokládají za důležité

Asistenti prevence kriminality úzce spolupracují také s dalšími institucemi, jako jsou neziskové organizace či základní školy. Příkladem takové spolupráce je předvánoční charitativní akce pořádaná ve spolupráci s organizací Vzájemné soužití, která se věnuje komunitní práci v lokalitách, kam asistenti docházejí.

V rámci zmíněné akce tým asistentů prevence kriminality shromáždil starší oblečení a další věci denní potřeby a obstaral drobné občerstvení. „Překvapilo nás, jak velký zájem o akci byl. Hodnotná byla nejen pro místní, ale také pro nás, neboť jsme si mohli s lidmi popovídat a zjistit, co potřebují a co je trápí,“ vysvětluje přínos komunitních akcí Eva Dupáková. Akci v podobném duchu plánují zopakovat na jaře.

Klíčová jsou rovněž partnerství se základními školami či organizací Don Bosco nabízející volnočasové aktivity pro děti a mládež. Asistenti pravidelně docházejí na besedy s žáky a učiteli. Na některých základních školách funguje motivační program pro děti, díky kterému si mohou za pravidelnou školní docházku vybrat v Klubu s APK drobnou odměnu.

Někdy má spolupráce s organizacemi spíše informační charakter. Asistenti prevence kriminality se dozvídají, jak fungují některé sociální či zdravotní programy, jako je azylový dům Armády spásy, kontaktní centrum Renarkon nebo studentský projekt Mediků na ulici. Přidanou hodnotou jsou osobní setkání s pracovníky či dobrovolníky uvedených organizací.

V současnosti Městská policie Ostrava zaměstnává dvanáct asistentů prevence kriminality, které provázejí dva mentoři z řad preventistů. Tento program je součástí ostravského plánu sociálního začleňování a je financován z operačního programu Zaměstnanost plus (projekt s reg. číslem CZ.03.02.01/00/22_018/0000328).

V projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování nabízí Agentura spolupracujícím obcím poradenský program zaměřený na prevenci kriminality. Díky němu pomáháme i dalším obcím zavádět pozice asistentů prevence kriminality.

Autor: Dominik Plíhal

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.