Platforma velkých měst: Jak zapojovat obyvatele do budování odolných komunit?

||Platforma velkých měst: Jak zapojovat obyvatele do budování odolných komunit?

Platforma velkých měst: Jak zapojovat obyvatele do budování odolných komunit?

2023-09-21T09:58:09+02:0022 června, 2023|Aktuality|

Agentura pro sociální začleňování uspořádala již páté online setkání Platformy velkých měst, které se pravidelně účastní zástupci z Brna, Děčína, Chomutova, Jihlavy, Liberce a Ostravy. Na červnovém jednání proběhla diskuse o participaci a metodách budování komunit. V příspěvcích se přítomní seznámili s rotterdamskou strategií rozvoje založenou na posilování aktivní role občanů či grantovým programem, který pomáhá vytvářet bezpečná sousedství na ostravských sídlištích.

Platforma velkých měst funguje již od roku 2022 a slouží k výměně inspirativní praxe a zkušeností mezi představiteli 6 statutárních měst ve spolupráci s Agenturou. Dosud se uskutečnilo 5 tříhodinových setkání, jejichž obsah je tvořen na základě nabídky a poptávky manažerů sociálního začleňování. První dvě setkání (kontaktní místo pro bydlení, role domovníků v prevenci kriminality) se soustředila na zkušenosti ze spolupracujících měst. Do dalších setkání (sociální podnikání, podpora zdraví, participace) se zapojili i experti Agentury, kteří přinesli inspiraci z jiných obcí, včetně zahraničí. V listopadu chystáme další schůzku zaměřenou na téma ohrožené rodiny a dětí.

Na pátém setkání platformy se Vojtěch Vodseďálek zabýval principy komunitní práce a zdůraznil její roli jako nástroje sociálního začleňování, aktivizace a řešení problémů, které přesahují rámec jednotlivce. Komunitní práce stanovuje cíle definované komunitou a zajišťuje, že komunita zůstává expertem na svou situaci. Tento participativní přístup aktivně zapojuje členy komunity do řešení problémů, rozhodování a hodnocení, čímž podporuje posílení jejich postavení a udržitelnou změnu.

Dále ve svém příspěvku upozornil na principy participace a právo jednotlivců se zapojit. Zdůraznil potřebu výběru vhodných nástrojů a příležitostí k usnadnění participace a zároveň ostražitost před možnými úskalími a zneužitím. Žebříček participace, od informování až po zplnomocnění, představuje mapu k efektivnímu zapojení znevýhodněných skupin obyvatel. Vojtěch Vodseďálek k tomu uvádí: „V komunitní práci je nesmírně důležité tvořit partnerství s nejrůznějšími aktéry. Díky tomu pak mohou aktivní obyvatelé z jejich pohledu řešit lokální problémy, které je ve vyloučených lokalitách trápí.“

Ostravský program Sousedství slouží jako participativní rozpočet pro zvýšení soudržnosti komunity. V prvním roce projektu bylo vyčleněno 100 000 Kč na iniciativy vedené obyvateli Dubiny, které podporovaly zapojení komunity prostřednictvím sousedských jarmarků, tvůrčích dílen, sportovních akcí a halloweenských průvodů. Program Sousedství se rozšířil ze sídliště Dubina a Bělský Les, kde proběhlo jeho pilotní odzkoušení, na celý městský obvod Ostrava-Jih. Nápad vzešel z doporučení popsaných v rámci projektu Com.Unity-Lab, do nějž se zapojilo jak statutární město Ostrava, tak městský obvod Ostrava-Jih.[1]

Program aktuálně využívá systém grantové podpory pro transparentní přidělování prostředků. Iniciativa, která se ve druhém roce rozšířila na celé město, podporuje obyvatele, aby navrhovali aktivity na podporu sousedství, čímž dále posiluje místní komunity a ukazuje potenciál pozitivních změn prostřednictvím iniciativ zdola. Tento program podtrhuje význam inkluzivního, komunitou řízeného úsilí při budování živých a vzájemně propojených čtvrtí.

Rotterdamský transformační komunitní program ve čtvrtích BOspolder a TUssendijken (BoTu) je příkladem síly iniciativ založených na spolupráci a komunitě. Přestože se jedná o jednu z nejchudších nizozemských oblastí se značnými sociálními problémy, město investovalo do desetiletého komunitního programu a rozpoznalo odolnost a potenciál svých obyvatel. Starosta Ahmed Aboutaleb zdůrazňuje význam silné komunitní spolupráce a uvádí zkušenosti získané při návštěvě Brownsville v New Yorku.

Koordinátoři programu podporují a propojují místní iniciativy, čímž posilují prostředí kolektivní akce a řešení problémů zdola. Dopad tohoto programu je patrný ve zvýšené míře očkování, snížení sociální izolace, snížení nákladů na bydlení a dalších pozitivních výsledcích v Rotterdamu. Obyvatelé převzali odpovědnost za své komunity a zapojili se do iniciativ, jako je údržba zeleně a vytváření energetických družstev. Michal Kandler, který byl na studijní návštěvě v Rotterdamu, k tomu uvádí: „Mezi hlavní poznatky, které jsem si z Holandska přivezl, patří hodnota posilování vazeb mezi sousedy, význam malých projektů a důležitost dlouhodobé vize, podpory města a finanční podpory. Pro aplikaci podobně komplexního komunitně rozvojového programu v ČR bude zásadní výzvou nalezení správné rovnováhy mezi zapojením institucí a postavením znevýhodněných skupin obyvatel, protože tady není taková tradice s dobrovolnictvím a občanskou participací jako v Holandsku.“

Setkání Platformy velkých měst položilo v rámci sociálního začleňování základy pro spolupráci velkých měst v České republice v oblasti komunitních přístupů a participace obyvatel. Tím chtějí členové platformy v rámci širších politik sociálního začleňování posilovat přispět k pozitivním sociálním změnám, podporovat kohezi místního společenství a začlenění znevýhodněných skupin obyvatel. V návaznosti na platformu proběhlo v úterý 29.9. online setkání se zástupci Magistrátu města Brna, kteří se zajímali, jak participativní metody využít při prevenci aktuálních konfliktů mezi místními Romy a nově příchozími z Ukrajiny.

[1] Hlavní zjištění projektu i doporučení jsou přehledně popsána v následujícím článku (ten obsahuje i odkaz na závěrečnou zprávu): https://fajnova.cz/projekt-com-unity-lab-na-podporu-sousedskych-aktivit-na-sidlistich/

 


Akce se koná v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.