Rozcestník vzdělávání na dálku

|Rozcestník vzdělávání na dálku
Rozcestník vzdělávání na dálku2020-04-30T19:29:49+02:00

Rozcestník vzdělávání na dálku

 

Podpora online výuky pro učitele:

 

Technické zajištění online výuky:

 

Online vzdělávací materiály:

 

Doučování:

 

Organizace působící ve vzdělávání:

 

 Další poradenství, dotazy a informace:

Pokud máte další dotazy k tématu vzdělávání dětí ze sociálně vyloučeného prostředí rádi vám odpoví experti Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentura). Své dotazy můžete posílat na e-mail: sekretariatasz@mmr.cz.

Konzultanti inkluzivního vzdělávání v obcích vám poskytnou kontakty na specializované organizace zaměřené na rozvoj školství a vzdělávání na místní úrovni.

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.