Rozhovor s expertkou pro zabydlování rodin a jednotlivců: Podpora sociálního začleňování na úrovni obcí

||Rozhovor s expertkou pro zabydlování rodin a jednotlivců: Podpora sociálního začleňování na úrovni obcí

Rozhovor s expertkou pro zabydlování rodin a jednotlivců: Podpora sociálního začleňování na úrovni obcí

2023-06-14T13:14:12+02:0014 června, 2023|Aktuality|

Dnes hovoříme s Veronikou Arestou, která v našem projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování pracuje jako expertka v oblasti podpory zabydlování rodin a jednotlivců.


Můžete nám přiblížit, jaká je vaše role a jaký je význam vaší práce při poskytování poradenství obcím v oblasti bydlení?

Veronika Aresta: Moje role spočívá v poskytování odborného poradenství obcím při navrhování opatření, která mají pomoci s přístupem k bydlení, jako je výstavba obecních bytů, otevírání kontaktních center pro bydlení, úpravy pravidel pro přidělování bytů a podobně. Často také řešíme, jak předcházet tomu, aby domácnosti, které bydlí o bydlení nepřicházely. Snažím se pomáhat obcím při navrhování a realizaci efektivních opatření, která podporují sociální začleňování prostřednictvím zlepšení dostupnosti a kvality bydlení.

V nedávné době jsme například v Novém Boru a České Lípě zahájili aktivity monitorování bytové nouze, tak aby se naši místní partneři lépe zorientovali v datech o aktuální situaci. V Roudnici nad Labem zpracováváme kvantitativní data pro podkladovou analýzu koncepce bydlení. Na základě těchto dat lze následně lépe plánovat opatření bytové politiky, jelikož jsou podložena kvantifikovanou potřebností.

 

Můžete nám vaší práci trochu přiblížit? Jaké jsou pro vás její nejzajímavější aspekty?

Veronika Aresta: Práce v oblasti poradenství obcím ohledně zabydlování je poměrně odborně náročná ale zároveň velmi zajímavá a především různorodá. Spolupracuji s obcemi na analýze jejich potřeb, zprostředkovávám praxi z jiných měst, společně hledáme cesty pro vytváření strategií a opatření v oblasti bydlení. Potkám se sama se spoustou zajímavých lokálních partnerů, ať už ze zástupců vedení obcí, ale také s lidmi pracujícími v terénu. Současný projekt mi hodně otevřel dveře do lokalit, se kterými ASZ dlouhodobě spolupracuje, a tak jsem hodně na cestách. Velice mne ale těší zájem obcí společně utvářet systémy, které skutečně přináší pozitivní změny pro obyvatele obcí a přispívají k větší sociální inkluzi.

 

Jak vnímáte přínos své práce pro společnost a pro obce, se kterými spolupracujete?

Veronika Aresta: Pomáhat obcím vytvářet systémy zabydlování přináší výhody nejen konkrétním jednotlivcům a rodinám, ale také obcím samotným. Zlepšení dostupnosti a kvality bydlení má pozitivní vliv na životy obyvatel, posiluje jejich pocity sounáležitosti a zvyšuje jejich šance na úspěch ve společnosti. Tímto způsobem můžeme společně přispět k vybudování lepší a spravedlivější společnosti. Samotné síťování obcí mezi sebou má pozitivní dopad na různé účastníky, což vnímám jako jeden z nejdůležitějších přínosů našich intervencí v lokalitách.

 

Jak probíhá spolupráce s partnery? Jaké jsou výhody spolupráce s lokálním partnerstvím?

Veronika Aresta: Spolupráce s partnery, jako jsou orgány veřejné správy, neziskové organizace a další odborníci, je pro úspěch našich poradenských programů v projektu RSSZ zásadní. Během přípravy a realizace poradenských programů pravidelně komunikujeme, sdílíme informace a koordinujeme naše aktivity. Někde pracujeme na bázi pracovních skupin, někde na úrovni individuálních konzultací. Některé obce jsou dále a řadu procesů mají již ukotveno a vžito, některé naopak velice progresivně pracují právě teď. Záleží opravdu na podmínkách každé lokality. Výhodou našich programů na bydlení je v současné chvíli především komplexnost. Téma dokážeme nahlížet očima zajištění dostupnosti bydlení jako například v Novém Boru, optikou prevence ztráty bydlení jako Písku, optikou hospodaření s bytovým fondem jako třeba ve Vejprtech. Problémy a náhledy jednotlivých území jsou zcela specifická, takže velkou výhodou pro partnery může být naše znalost území prostřednictvím práce lokálních partnerů s propojením na nás – experty nebo lépe poradce.


Práce experta může být náročná v tom, že vyžaduje hodně cestování a komunikace s partnery. Daří se vám skloubit pracovní a rodinný život?

Veronika Aresta: Je pravda, že dost cestuji a účastním se řady pracovních schůzek. Naštěstí mnoho schůzek probíhá online a Agentura umožňuje práci z domova. Takže ano, docela se mi to daří. (směje se)

Děkuji vám za zajímavý vhled do vaší práce!

 

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.