Školáci v Příbrami budou moci využít rozšířenou nabídku kariérového poradenství

||Školáci v Příbrami budou moci využít rozšířenou nabídku kariérového poradenství

Školáci v Příbrami budou moci využít rozšířenou nabídku kariérového poradenství

2020-10-20T10:58:16+02:009 října, 2020|Aktuality|
Zastupitelstvo města Příbram schválilo novou verzi Místního plánu inkluze (MPI) platnou do roku 2022. Dokument vypracovaný ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování obsahuje seznam opatření na pomoc dětem a jejich rodinám. Důležitým záměrem obsaženým v MPI je rozvíjení nabídky kariérového poradenství na školách v Příbrami.

„Ve spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu jsme vyhodnotili původní plán a do nové verze promítli pouze aktivity, které se ukázaly jako funkční pro kvalitní společné vzdělávání dětí. Jde zejména o působení školních psychologů, speciálních pedagogů a kariérových poradců na školách v Příbrami,“ uvedla Magda Bartošová, konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury.

Kariérové poradenství představuje široké spektrum aktivit, které pomáhají odhalit skrytý potenciál a vnitřní motivaci žáků. Žákům i jejich rodičům poskytuje vhodné informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v dlouhodobé perspektivě. Tím přispívá ke snižování nezaměstnanosti absolventů škol, k předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání a ke zvyšování podílu žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování současného vzdělávání.

Kariérové poradenství město poskytuje již nyní v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání  na základních a mateřských školách v Příbrami – 2. etapa.  „V současnosti tyto aktivity na školách zastřešují výchovní poradci, ale zájem o poradenství ze strany žáků přesahuje jejich kapacity. Vyvstala tedy nutnost vzdělat v této oblasti další pedagogické pracovníky. Pro školy v Příbrami to bude přínosné, protože vzroste počet pedagogů pomáhajících žákům nalézt vhodnou profesní a životní orientaci,“ doplnila Magda Bartošová.

Podmínkou pro vykonávání Kariérového poradenství je absolvování 40hodinového kurzu nebo získání profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací pro kariérové poradce. Pro příbramské pedagogy připraví kurz na míru společnost EKS, z. s., která se výcviku kariérových poradců dlouhodobě věnuje. „Jedná se o zkušenou organizaci, která za svou činnost již získala řadu ocenění. Příbramské školy mají s touto organizací velmi dobré zkušenosti již z realizace předchozích projektů,“ uzavřela Magda Bartošová.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. Projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.