Společná cesta ze sociálního vyloučení, která funguje. Obyvatelé Kunčiček mají po šesti letech vlastní spolek

||Společná cesta ze sociálního vyloučení, která funguje. Obyvatelé Kunčiček mají po šesti letech vlastní spolek

Společná cesta ze sociálního vyloučení, která funguje. Obyvatelé Kunčiček mají po šesti letech vlastní spolek

2020-10-21T09:57:41+02:0021 října, 2020|Aktuality|
Ostravské Kunčičky se potýkají se stigmatem sociálně vyloučené lokality. Při návštěvě čtvrti by ovšem toto slovní spojení napadlo málokoho – návštěvníky čeká klid, čisté ulice a opravené domy. Obrovský podíl na tom, jak Kunčičky nyní vypadají, má bezmála šestiletá práce s místní komunitou, díky které si sami obyvatelé Kunčiček zvelebili prostranství kolem svých domů, řešili společně dopravní dostupnost, otázky bezpečnosti, a uspořádali pro své sousedy nespočet společných akcí. Dnes už místní pomoc téměř nepotřebují. Založili spolek s názvem Komunitní skupina - Společná cesta a jeho prostřednictvím budou sami dále zlepšovat podmínky pro život v Kunčičkách.

„Cílem mnoha obyvatel Kunčiček už není vystěhovat se, ale zůstat v prostředí, které znají a mají zde přátele. V letošním roce komunitní skupina založila spolek a vyjednávala například s vedením městského obvodu o možnostech získání dotací na komunitní aktivity pro všechny obyvatele Kunčiček. Právě toto může být pro sociálně vyloučené lokality ta správná cesta,“ říká Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast a zároveň člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Běh na dlouhou trať, který má výsledky

Ačkoliv se Kunčičky nachází ve třetím největším městě Česka, jedná se o poměrně izolovanou lokalitu. V devadesátých letech zasáhly celé Ostravsko problémy se zaměstnaností, exekucemi a nejistým bydlením, přičemž v Kunčičkách se promítly obzvláště citelně. Lokalita byla všeobecně vnímána jako místo, které nemá budoucnost. „V roce 2010 začali jejím obyvatelům pomáhat pracovníci sociálních služeb střediska Horizont Diecézní charity ostravsko-opavské. O čtyři roky později zajistil Moravskoslezský kraj Kunčičkám dvě stálé komunitní pracovnice, které začaly vyhledávat místní aktivní obyvatele, poskytly jim podporu při organizaci setkávání a aktivit,“ popisuje začátky komunitní práce v lokalitě Miroslav Hodeček, vedoucí středisek sociální integrace Diecézní charity ostravsko-opavské, která v ostravských vyloučených lokalitách působí.

Příkladů úspěšných aktivit, které si s pomocí komunitních pracovnic zorganizovali místní, je opravdu mnoho. Uspořádali například finanční sbírku Straight Outta Kunčičky: Grassroots ve vyloučené lokalitě. Zdejší základní škole Škrobálkova dále komunitní skupina pomohla s komunikací mezi školou a rodiči dětí z lokality. Dva aktivní tatínci z Kunčiček založili boxerský klub (Boxing King Club, z. s.), který dodnes trénuje děti z komunity a má úspěchy i na mezinárodních turnajích. Aktivní obyvatelé také založili skupinu dobrovolných správců jednotlivých vchodů, na které se nájemníci mohli obracet při řešení závad v jednotlivých domech.

Lidé si nejlépe pomohou sami

Místní obyvatelé přebírají prostřednictvím vlastního spolku zodpovědnost za řízení aktivit a projektů, které jim v předešlých letech pomohly komunitní pracovnice nastartovat s podporou MSK a později Diecézní charity ostravsko-opavské.

Jedna z členek Komunitní skupiny – Společná cesta se na základě získaných zkušeností stala komunitní pracovnicí. Aktuálně pracuje v Diecézní charitě ostravsko-opavské, kde spolu s kolegyní pomáhají také v Přívoze, další z ostravských vyloučených lokalit.

Kunčičky jsou důkazem, že pokud s lidmi v lokalitách systematicky spolupracujeme, jsou po čase schopni převzít kontrolu nad vlastním životem i životem celé komunity. Komunitní práce má obecně velký vliv i na stabilitu bydlení – lidé si budují vztah k místu bydliště a nestěhují se tak často. Pokud se lidé sami nebudou starat o to, v jakém prostředí a atmosféře žijí, šance na úspěchy v sociálním začleňování je bohužel malá,“ konstatuje po setkání s pracovnicemi z Kunčiček David Beňák, ředitel Agentury pro sociální začleňování, která komunitní práci v Kunčičkách konzultovala.

Foto: HitHit.cz