Sociální začleňování v Česku: Co funguje a co se musí změnit?

|Sociální začleňování v Česku: Co funguje a co se musí změnit?
Sociální začleňování v Česku: Co funguje a co se musí změnit?2023-12-04T09:56:09+01:00

O konferenci:

Srdečně Vás zveme na konferenci o sociálním začleňování, kde budeme zkoumat co funguje, a co naopak vyžaduje změnu. Pokusíme se objasnit, proč se situace v sociálně vyloučených lokalitách celkově nelepší, navzdory veškerému úsilí a řadě dobrých praxí.

Ukážeme, jak důležitá je úzká meziresortní spolupráce a nabídneme perspektivu tří ministerstev, která se na sociálním začleňování podílí nejvíce. Vystoupí dva ministři – Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj a Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. Naváže Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Představí pohledy svých úřadů na rozvoj meziresortní spolupráce při řešení sociálního vyloučení i aktuálně připravovaná opatření.

Vládní politiku určenou městům a obcím reprezentuje v konkrétní podpoře do území Agentura pro sociální začleňování. Představíme vám naše aktuální programy a načrtneme perspektivy rozvoje od roku 2025. Agentura reaguje na situaci v sociálním vyloučení mj. novými programy desegregace vyloučených lokalit, cílenou podporou pro rozvoj bydlení, nebo systémovou spoluprací při desegregaci dětí se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání.

Věnovat se chceme také datům Indexu sociálního vyloučení, která naznačují meziroční zhoršení. Počet obcí nejvíce postižených sociálním vyloučením vzrostl v uplynulém roce z 175 na 191. Budeme diskutovat o možných příčinách tohoto trendu a jeho dalším vývoji.

Podrobně se zaměříme i na některé poradenské programy, jež Agentura nabízí obcím k řešení jejich nejpalčivějších problémů.

Konference je určena zejména pro aktéry politiky sociálního začleňování, zástupce orgánů státní správy, samosprávných celků, odborných organizací, akademického prostředí a NNO.

Konference se bude konat živě v Akademii veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1, 12. 12. 2023, 9:30 – 16:00.

Program:

10:00 – 10:05 Úvodní slovo

 • Mgr. Leona Gergelová Šteigrová Ph.D., Vrchní ředitelka sekce veřejného investování výstavby a sociálního začleňování MMR

10:05 – 10:35 Státní politiky sociálního začleňování: Spolupráce ministerstev a Agentury pro sociální začleňování

 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
  Ing. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
  Mgr. Jan Mareš, MBA, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

10:35 – 11:00 Panelová diskuse

 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
 • Ing. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
 • Mgr. Jan Mareš, MBA, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT
 • Moderuje: Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování

11:00 – 11:10 Přestávka

11:10 – 11:40 Podpora sociálního začleňování v obcích, současná a budoucí role Agentury

 • Mgr. Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování

11:40 – 12:00 Co nám říkají data o sociálním začleňování a Agentuře?

 • Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, vedoucí Oddělení výzkumů a evaluací Agentury

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:55 Poradenský program „Bydlení“

 • PhDr. Veronika Aresta, Mgr. Daniel Vališ, experti Agentury pro oblasti zabydlování
 • zástupci zapojených obcí
 • lokální konzultanti Agentury

13:55 – 14:50 Poradenský program „Dluhy“

 • Bc. Barbara Halířová, expertka Agentury pro oblast oddlužení
 • zástupci zapojených obcí
 • lokální konzultanti Agentury

14:50 – 15:00 Přestávka

15:00 – 15:45 Poradenský program „Zaměstnanost“

 • Mgr. Jana Chovancová, expertka Agentury pro oblast sociálních služeb a rodiny
 • Mgr. Hana Kejhová, MPA, expertka Agentury pro oblast zaměstnanosti
 • zástupci zapojených obcí
 • lokální konzultanti Agentury

15:45 – 16:00 Shrnutí, závěr

Registrace je z důvodu naplnění kapacity uzavřená:

Aktuálně přijímáme registrace na waitinglist. Ozveme se Vám, pokud se uvolní místo.

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely organizace akce a zajištění s ní spojené administrativy zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, kraj, obec, oblast práce, pracovní pozice a zaměstnavatel. Tyto osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám, ani je nepředáváme mimo Českou republiku.

 


Akce se koná v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.