Úřad práce a Agentura pro sociální začleňování spojují síly v sociálním začleňování

||Úřad práce a Agentura pro sociální začleňování spojují síly v sociálním začleňování

Úřad práce a Agentura pro sociální začleňování spojují síly v sociálním začleňování

2024-03-13T09:16:34+01:0013 března, 2024|Aktuality|

Úřad práce ČR a Agentura pro sociální začleňování otevřeli novou kapitolu spolupráce zaměřené na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti mezi dlouhodobě nezaměstnanými a sociálně vyloučenými občany. V rámci partnerství podepsali Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR, a Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování, Memorandum o spolupráci.

„Úřad práce je náš přirozený partner na celostátní úrovni i v územích. Logicky se spojujeme zejména při rozvoji opatření, která účinně pomohou návratu dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce. K tomu je třeba koordinovaná pomoc při hledání práce, oddlužování, zajištění bydlení a vzdělávání. Chceme, aby se nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dobře propojovaly s ostatními nástroji sociálních politik státu,“ uvedl Martin Šimáček.

Pracovníci Kontaktních míst ÚP se již nyní podílejí na práci Lokálních partnerství a při přípravě Plánů sociálního začleňování v obcích spolupracujících s Agenturou. Lokální partnerství Agentury se zaměřují na podporu prostupného zaměstnávání, lokálních sítí zaměstnanosti nebo dluhové poradenství.

Intenzivní spolupráce mezi Úřadem práce a Agenturou se značně rozšířila v posledních měsících. Agentura například úzce spolupracuje s Úřadem práce a MPSV na pilotáži tzv. Integračních pracovních míst. Ta ministerstvo ověřuje jako nový nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti při práci s lidmi, kteří vedle podpory pro získání práce potřebují také intenzivní psychosociální podporu. Agentura do pilotáže zapojuje svá lokální partnerství, vytváří podmínky pro účinnou spolupráci v území a síťování partnerských organizací.

„Podle memoranda se obě strany hlásí k perspektivě, která považuje integrovaný přístup k řešení potřeb jednotlivých lidí za klíčový ke snižování ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Zároveň klade důraz na přístup ke kvalitnímu zaměstnání jako podstatnou součást sociální integrace,“ doplnil Martin Šimáček.

V praktické rovině se spolupráce zaměří především na dobrou koordinaci a výměnu informací. Agentura a Úřad práce budou společně konzultovat implementaci nové legislativy v oblasti sociálního začleňování a usilovat o zajišťování vazeb politik zaměstnanosti a sociálního zabezpečení na místní politiky vzdělávání, sociálních služeb a bydlení. Spolupracovat budou na pilotáži nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, při vzdělávacích a osvětových aktivitách a při přípravě a realizaci společných projektů a sociálních inovací.

„Úřad práce je největší instituce v oblasti sociálních politik Česka. Jsem opravdu velmi rád, že má v osobě generálního ředitele Daniela Krištofa v čele profesionála, který tuto úlohu úřadu vnímá a chce rozvíjet všechny jeho funkce. Tedy nejen profesionální zabezpečení výplaty sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti, ale také, a především poradenství a pomoc klientům v obtížných životních situacích,“ uzavřel Šimáček.