Ústecký kraj sužuje předluženost. Cesty z dluhové pasti ukazují poradny.

||Ústecký kraj sužuje předluženost. Cesty z dluhové pasti ukazují poradny.

Ústecký kraj sužuje předluženost. Cesty z dluhové pasti ukazují poradny.

2020-01-17T10:24:39+01:0017 ledna, 2020|Aktuality|
Ústecký kraj si drží prvenství v žebříčku předluženosti obyvatel v rámci celého Česka. Na jednoho obyvatele připadá šest exekucí. Důvody, proč se do dluhových pastí lidé dostávají, jsou různé. V kraji také díky spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování působí čím dál více dluhových poraden. Jejich pracovníci dlužníky nesoudí, jejich cílem je pomoci klientům situaci efektivně řešit.

Před časem přišel do Sociální poradny Kamenná v Chomutově pan Karel, muž středního věku, který se rozhodl řešit exekuce a dluhy vůči Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Dozvěděl se, že v případě, kdy má několik závazků v exekuci u jednoho věřitele, může požádat o sloučení exekucí do jedné. To je však možné pouze za určitých podmínek, které pan Karel nesplňoval. Během několika konzultací s pracovníky poradny dospěl pan Karel k nepříjemnému zjištění, že má více závazků, než předpokládal. „Z tohoto důvodu se s panem Karlem začalo pracovat na podání návrhu na povolení oddlužení. V rámci opakovaných jednání v poradně byly jeho dluhy vyčísleny na částku větší než půl milionu korun,” vysvětluje vedoucí Sociální poradny Petra Březinová. „Připustil, že za všechny vzniklé dluhy si může sám, a to díky své finanční negramotnosti, nezaměstnanosti, drogové závislosti a také celou řadou špatných rozhodnutí,” dodává.

Od života na ulici k restartu

Karel kvůli drogové závislosti přišel o zaměstnání a přítelkyně, s níž má dceru, se s ním rozešla. Musel se proto odstěhovat z jejich společného bytu. Po rozchodu nepracoval a neřešil své povinnosti, například placení výživného. Jezdil hromadnou dopravou bez jízdenky, popíjel alkohol a užíval drogy. Žil na ulici a během této doby mu byl odcizen občanský průkaz, krádež však neohlásil. Později zjistil, že jeho občanský průkaz někdo zneužil a jeho jménem uzavřel smlouvu o poskytnutí telekomunikačních služeb.

Z důvodu Karlova problematického chování s ním přestala komunikovat také jeho rodina a on se ocitl bez prostředků. Neměl peníze na stravu, ani na dočasné ubytování. Až v této době si začal uvědomovat vážnost své situace, a proto se vrátil do rodného města a požádal rodinu o odpuštění. Našel si novou přítelkyni, která mu pomohla obnovit některé sociální vazby. Díky ní si také našel nové zaměstnání s velmi dobrým finančním ohodnocením. „I když panu Karlovi plynuly ze mzdy srážky, dluhy se nijak výrazně nesnižovaly. Z tohoto důvodu s ním pracovníci poradny sepsali a podali návrh na povolení oddlužení, který mu byl schválen a pan Karel v současné době řádně plní podmínky insolvence,” říká Petra Březinová. Brzy ho tak zřejmě čeká úspěšný restart.

Celorepublikové prvenství

Případ Karla není v Ústeckém kraji ojedinělý. Kraj si totiž drží prvenství v předluženosti obyvatel. Exekuovaných dlužníků je v Ústeckém kraji přes 125 tisíc, přičemž téměř 16 tisíc těchto dlužníků je v osobním bankrotu. Obrovským problémem je meziroční nárůst (2017/2018) počtu exekucí na jednoho dlužníka, kdy je v Ústeckém kraji skóre 6:1, tedy šest 6 exekucí na osobu. Vícečetné exekuce jsou dokladem prohlubující se dluhové propasti směřující k bankrotu.

Předluženost jednotlivce není pouze jeho osobním selháním, jedná se o problém s celospolečenskými dopady. Člověk s exekucemi se často uchyluje ke specifickému způsobu obživy, trpí nadměrným stresem, z něho plynoucími psychickými a zdravotními potížemi, zhoršením rodinných vztahů, hrozbou ztráty bydlení, majetku a úniku k patologickému chování. Dlužníci mají ztížený přístup ke službám, vlivem finanční nedostatečnosti je nevyužívají, mají potíže získat zaměstnání nebo se mu kvůli exekucím vyhýbají, ztrácí majetek, tedy nikterak nepřispívají do státní kasy, přičemž řešení jejich předluženosti výrazně zasahuje do rozpočtu měst, krajů a obcí.

Slib zemřelému manželovi

Do již zmíněné Sociální poradny Kamenná přišla s žádostí o sepsání návrhu na povolení oddlužení také paní Marie s tím, že veškeré její závazky pocházejí z podnikatelské činnosti. Od roku 1997 podnikala se svým manželem v hostinské činnosti a ubytování osob. O jedenáct let později manžel zemřel a ona mu před smrtí slíbila, že v podnikání bude i nadále pokračovat.

Po nějaké době se však podnikání v hostinské činnosti přestalo dařit a Marie byla nucena tuto živnost ukončit, podnikání v ubytování osob pokračovalo. „I zde se po nějaké době objevily problémy. Klientka si ve snaze podnikání udržet obstarala několik půjček, aby mohla ubytovnu nadále provozovat. Ubytovna sice měla návštěvníky, ale někteří za poskytnuté služby neplatili,” líčí Mariinu situaci lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Kamila Zinčenková a dodává, že platební neschopnost podnikatelky byla tak neúnosná, že byla nucena v polovině roku 2017 provoz ubytovny ukončit.

Aby své dluhy mohla řešit, nastoupila ihned do zaměstnání. Protože však výše jejích dluhů dosahuje částky přibližně půl druhého milionu korun, ocitla se Marie v dluhové spirále, z níž se nedokázala vymanit. „Z tohoto důvodu byl s klientkou vyhotoven a podán návrh na povolení oddlužení. V současné době čeká paní Marie na rozhodnutí soudu, zda bude návrh schválen,” shrnuje Kamila Zinčenková.

Šance na nový začátek

Potřebu dát dlužníkům příležitost k novému začátku si uvědomuje také Agentura pro sociální začleňování, proto ve své práci cíleně podporuje vznik nebo udržení provozu dluhových a občanských poraden. „Když jsem nastupovala do Agentury pro sociální začleňování na pozici lokální expertky pro bezdlužnost, stanovila jsem si osobní cíl. Tím byla dluhová poradna do každé spolupracující obce. Těší mě, že po mém téměř čtyřletém působení v Ústeckém kraji se nám společně s partnery v lokalitách daří tento cíl plnit,“ hodnotí spolupráci dluhová expertka Petra Adamovská. „Agentura spolupracuje v Ústeckém kraji s dvacítkou obcí, v sedmnácti z nich vznikly nebo pokračují v provozu dluhové či občanské poradny, které obslouží 8 tisíc dlužníků. Zahájení provozu dalších 18 poraden je přípravě,” uzavírá.

Jména obou dlužníků byla pro zachování jejich anonymity změněna.