Veřejné setkání podpořilo realizátory inkluzivního vzdělávání v Ostravě

||Veřejné setkání podpořilo realizátory inkluzivního vzdělávání v Ostravě

Veřejné setkání podpořilo realizátory inkluzivního vzdělávání v Ostravě

2020-10-20T12:23:51+02:0019 února, 2020|Aktuality|
Agentura pro sociální začleňování zorganizovala 17. 2. v Ostravě veřejné setkání určené pro neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání, zástupce Magistrátu města a potenciální žadatele o podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání určené pro sociálně vyloučené lokality (výzva SVL II č. 075).

Účelem veřejného setkání bylo sdílet dobré praxe v realizaci projektů OP VVV, posílit kompetence realizátorů a rozšířit praktické zkušenosti s realizací projektů zaměřených na inkluzivní vzdělávání v Ostravě.

„Díky propojení úspěšných realizátorů s budoucími žadateli, došlo k výměně řady zkušeností mezi organizacemi a navázání spolupráce při realizaci projektů z výzev pro inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality,“ sdělil Stanislav Dlouhý, konzultant inkluzivního vzdělávání pro Ostravu.

Neziskové organizace hrají v Ostravě nezastupitelnou úlohu v činnostech v oblasti sociálního začleňování, které v současnosti doplňují aktivity města. Agentura pro sociální začleňování poskytuje těmto organizacím průběžnou podporu při přípravě projektových žádostí formou projektového poradenství.

„Snahou Agentury je maximálně pomoci lokálním partnerům v přípravě kvalitních projektových žádostí do vyhlášených výzev. K tomu přispěla i tato akce,“ uzavřel Stanislav Dlouhý.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. Projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.