Vláda ČR: Nové úkoly pro Agenturu pro sociální začleňování

||Vláda ČR: Nové úkoly pro Agenturu pro sociální začleňování

Vláda ČR: Nové úkoly pro Agenturu pro sociální začleňování

2023-05-16T11:33:49+02:0016 května, 2023|Aktuality|
Vláda v minulém týdnu schválila na svém jednání důležité kroky pro budoucí fungování Agentury pro sociální začleňování v ČR. Projednala zprávu o její činnosti a současně uložila ministrovi pro místní rozvoj zpracovat do konce letošního roku návrh dalšího fungování Agentury jak na úrovni spolupráce s ministerstvy, tak v lokalitách. Agentura také představí varianty podpory pro obce a města při řešení sociálního vyloučení od roku 2025. Na přípravě návrhu se budou podílet také ministerstva práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy.

„Podpora sociálního začleňování v obcích je jednou z mých priorit a pevně věřím, že je tak tomu i v případě celé vlády. Musí se na něm podílet více ministerstev, kterých se týká. Agentura je k tomu zásadním vládním nástrojem a ministerstvo pro místní rozvoj věnuje značnou podporu její stabilizaci a rozvoji, mimo jiné proto, že sociálním vyloučením je v důsledku vysoké inflace, energetické krize a pandemie covid ohroženo stále více domácností,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, pod jehož resort Agentura spadá.

Podle projednaného materiálu se Agentura má přizpůsobit komunálnímu volebnímu cyklu, aby předešla negativním dopadům změny ve vedení radnic na již naplánované projekty. Zaměří se také na jeden z nejpalčivějších problémů – nedostatek dostupného bydlení.

Kromě toho ale Agentura posiluje důraz na komplexní řešení sociálního vyloučení, tedy ve všech důležitých oblastech současně; jde zejména o bydlení, sociální ochranu, vzdělávání, zaměstnanost, dluhy, zdraví a bezpečnost. Proto rozvíjí svůj nástroj Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení (KSPV), který propojuje důležité evropské fondy – OP Zaměstnanost plus, OP JAK (vzdělávaní) a Integrovaný regionální operační program. Díky dobré spolupráci Agentury a řídícího orgánu OP Zaměstnanost plus se do měst s vyloučenými lokalitami dostane o 400 miliónů korun více.

„Na jedné straně rozvíjíme do hloubky specifické programy, nyní především v řešení dluhů a rozvoje dostupnosti bydlení v obcích, na druhé straně zesilujeme důraz na celostní řešení sociálního vyloučení. A zároveň je zřejmé, že jiný typ vládní pomoci se sociálním vyloučením potřebují malé obce ve strukturálně zatížených regionech, a jiný typ velká města,“ vysvětluje Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování.