Expert/ka – odborný pracovník/ice pro výzkumy (DPČ)

||Expert/ka – odborný pracovník/ice pro výzkumy (DPČ)
Expert/ka – odborný pracovník/ice pro výzkumy (DPČ)2019-09-18T11:38:37+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrové řízení na následující pozici:

 

Expert/ka – odborný pracovník/ice pro výzkumy  (DPČ)

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • realizace terénních výzkumů ve spolupracujících obcích (zahrnuje mimo jiné studium dostupných dat a dokumentů, rozhovory se zástupci institucí a s obyvateli obcí, včetně obyvatel sociálně vyloučených lokalit);
 • podíl na sběru dat v rámci evaluačních plánů;
 • zpracování dat;
 • prezentace dat a výzkumných zjištění na pracovních skupinách;
 • spolupráce s dalšími výzkumníky, evaluátory, lokálními konzultanty při přípravě strategických dokumentů Agentury;
 • podíl na tvorbě metodologie výzkumů a zadávaní tematických výzkumů v rámci projektu.

 

Požadujeme:

 • VŠ společensko-vědního zaměření;
 • zkušenosti se sběrem a analýzou dat z terénu, ideálně v rámci výzkumů zaměřených na problematiku sociálního vyloučení;
 • znalost aktuálních trendů v oblasti sociálního začleňování;
 • základní znalost organizace samosprávy a státní správy;
 • komunikační a prezentační dovednosti, znalost GIS výhodou;
 • flexibilitu, ochotu cestovat, učit se a zkoušet nové postupy.

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na DPČ na dobu určitou do 31. prosince 2020 (s možností prodloužení);
 • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu;
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • zázemí významné instituce veřejné správy.

 

Pracoviště: Praha, ochota cestovat dle potřeby v rámci celé ČR

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte na adresu potlukova.sabina@vlada.cz  do 15. 10. 2019.

Kontaktní osoba: Sabina Potluková, tel. 234 062 420

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na experta/ku – odborného pracovníka/ci pro výzkumy (DPČ)“