Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání (HPP/DPČ)

||Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání (HPP/DPČ)
Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání (HPP/DPČ)2019-11-11T11:50:30+01:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

 

Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • pracuje pod vedením metodika inkluzivního vzdělávání;
 • působí přímo v lokalitách obcí a poskytuje jim intenzivní a vzdálenou komplexní podporu zaměřenou a oblast inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV), alternuje v případě poskytování vzdálené dílčí podpory;
 • spolupracuje při tvorbě vstupní analýzy místní vzdělávací sítě a na zadání a realizaci případných tematických výzkumů i na evaluacích;
 • zajišťuje ustavení a chod pracovních skupin lokálních partnerství na podporu IKV;
 • zodpovídá za přípravu části Strategického plánu a Plánu podpory zaměřené na IKV;
 • ve spolupráci s manažery Strategického plánu zajišťuje jeho implementaci;
 • spolupracuje s lokálním konzultantem ASZ působícím v lokalitě;
 • zastupuje ASZ v Řídicích výborech MAP v obcích, které spolupracují s ASZ v rámci KPSVL;
 • dbá na soulad připravovaných MAP s kapitolami SPSZ zaměřenými na IKV;
 • přenáší na lokální úroveň příklady dobrých praxí;
 • sbírá dobrou praxi ve svých lokalitách a přenáší ji na úroveň vedoucího regionálního centra;
 • v určené míře se účastní evaluačních aktivit projektu.

 

Požadujeme:

 • VŠ humanitního směru, nejlépe s pedagogickým zaměřením;
 • praxi v oblasti koordinace aktivit veřejné správy, škol, neziskového sektoru apod;
 • znalost aktuálních trendů v oblastech sociálního začleňování, inkluzivních politik v oblasti vzdělávání a strategického plánování;
 • praxe ve školství a praxe s inkluzivní výukou výhodou;
 • dobrá znalost českého vzdělávacího systému a státní vzdělávací politiky;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • výborné komunikační schopnosti.

 

Nabízíme:

 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami;
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu.

 

Pracovní poměr: práce na HPP, nebo DPČ na dobu určitou do 30. dubna 2022 (doba realizace projektu)

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte na adresu potlukova.sabina@vlada.cz.

Kontaktní osoba: Sabina Potluková, tel. 234 062 420

 

V záhlaví uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na pozici konzultant/ka inkluzivního vzdělávání“.