Lokální poradce pro sociální bydlení do oddělení regionálního centra střed (DPČ)

||Lokální poradce pro sociální bydlení do oddělení regionálního centra střed (DPČ)
Lokální poradce pro sociální bydlení do oddělení regionálního centra střed (DPČ)2021-02-19T12:00:04+01:00

 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor pro sociální začleňování (Agentura), vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrové řízení na následující pozici:

Lokální poradce pro sociální bydlení do oddělení regionálního centra střed (DPČ)

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

• je lokálním odborníkem na problematiku sociálního bydlení v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami v rámci regionálního centra
• poskytuje odborné konzultace lokálním konzultantům při hledání, vývoji a zavádění konkrétních řešení v oblasti sociálního bydlení na místní úrovni
• nabízí odborné poradenství obecním samosprávám a jejich partnerům (zejména vlastníkům nemovitostí a poskytovatelům soc. služeb) v rámci lokálního partnerství při plánování opatření v oblasti sociálního bydlení (se zaměřením na zavedení standardních bytových podmínek, desegregaci, participaci nájemníků)
• aktivně se podílí na organizaci lokálních seminářů, ve spolupráci s odborníkem na sociální bydlení z oddělení strategické a odborné podpory
• provádí sběr a šíření dobrých praxí
• v případě vzniklé potřeby se podílí na zadání a realizaci tematických výzkumů nebo průřezových výzkumů; pod vedením experta na monitoring a evaluace zajišťuje spolupráci při hodnocení efektivity

Požadujeme:

• VŠ vzdělání, min. Bc. úroveň, se zaměřením na sociální vědy a související obory
• praxi v příslušné oblasti sociálního bydlení
• znalost aktuálních trendů v oblasti sociálního začleňování a sociálního bydlení
• velmi dobré jazykové kompetence a komunikační dovednosti
• zájem o oblast sociálního začleňování
• samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové práce, ochotu cestovat po ČR
• prezentační dovednosti
• práce s PC (MS Office, Powerpoint, MS Teams)

Nabízíme:

• pracovní poměr na DPČ v rozsahu do 80 hodin měsíčně na dobu určitou do 30. 04. 2022
• možnost seberealizace a odborného růstu
• dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu
• práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik sociálního začleňování v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
• odpovídající platové ohodnocení (250 Kč hrubého/hod), možnost práce z domova

Pracoviště:

z místa bydliště, kancelář Praha nebo Liberec; nutností je ochota vycestování do spolupracujících měst na území působnosti oddělení regionálního centra střed (kraj: Liberecký, Pardubický, Vysočina, Středočeský, Královéhradecký, Jihočeský).

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte nejpozději do 28. 2. 2021 elektronickou poštou na adresu: sekretariatasz@mmr.cz. Do předmětu mailu uveďte: „Přihláška do výběrového řízení na – Lokální poradce pro sociální bydlení RCS (DPČ)“