Výběrové řízení na pozici Expert na evaluace

||Výběrové řízení na pozici Expert na evaluace
Výběrové řízení na pozici Expert na evaluace2019-02-03T20:54:26+01:00

Výběrové řízení na pozici Expert na evaluace

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrová řízení na následující centrální expertní pozici:

Expert/ka – odborný pracovník/ice pro evaluace

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

• podílí se na přípravě evaluačních metodik a manuálů
• podílí se na tvorbě evaluačních nástrojů
• provádí evaluaci projektových aktivit ASZ a jejich dopadu v podpořených oblastech
• vytváří evaluační zprávy
• poskytuje podklady pro zpracování celkové evaluace projektu
• podílí se na proškolování zaměstnanců ASZ v oblasti evaluace

Požadujeme:

• VŠ se zaměřením na sociální vědy a související obory
• praxi v oblasti výzkumných a evaluačních aktivit projektů se sociálním zaměřením
• znalost aktuálních trendů v oblasti sociálního začleňování a inkluzivních politik v oblasti vzdělávání
• velmi dobré jazykové kompetence a komunikační dovednosti
• zájem o oblast sociálního začleňování
• samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové práce, ochotu cestovat po ČR

Nabízíme:

• práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
• podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
• možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
• možnost dalšího odborného vzdělávání
• odpovídající platové ohodnocení
• dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu
• sick days
• příspěvek zaměstnavatele na stravování
• 5 týdnů dovolené

Pracoviště: Praha

Pracovní poměr: práce na celý úvazek na dobu určitou do 30. dubna 2022 (doba realizace projektu)

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz do 15. listopadu 2018

Kontaktní osoba: Markéta Vopatová, e-mail: vopatova.marketa@vlada.cz, tel.: 234062406

V záhlaví prosím uveďte: „Přihláška do výběrového řízení na pozici expert/ka na evaluace“.