Vyjádření ke slovům primátora Děčína pro ČRo Plus ze dne 31.5.2019

||Vyjádření ke slovům primátora Děčína pro ČRo Plus ze dne 31.5.2019

Vyjádření ke slovům primátora Děčína pro ČRo Plus ze dne 31.5.2019

2019-06-07T14:09:37+02:007 června, 2019|Aktuality|
Primátor Děčína, pan Jaroslav Hrouda, ve vysílání Českého rozhlasu v pátek 31.května řekl:"...s Agenturou pro sociální začleňování jsme se dohodli na spolupráci, že špatnou činnost těch neziskovek (poskytovatelů sociálních služeb) společně odhalíme, a ty, které nebudou ochotny naslouchat opravdovým potřebám města, tak se společně pokusíme eliminovat a odstranit“.

Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ÚV ČR v reakci na toto sdělení prohlašuje, že k takové dohodě nedošlo. Na posledním společném jednání ve středu 29. května se zástupci Agentury s panem primátorem a panem radním Ondřejem Smíškem domluvili na vypracování plánu spolupráce mezi městem a Agenturou do konce června, kterým se stanoví role jednotlivých stran, způsob práce, okruh řešených témat a podoba výstupů. Bez shody na těchto bodech, a jejich následném respektování, nespatřuje ani jedna strana smysl ve spolupráci pokračovat. Co se týče druhé části výroku, Agentura zastává názor, že koordinování sociálních služeb na území obce musí být prováděno ve shodě s potřebami obyvatel, které by rozhodně neměly být přehlíženy. Koordinace sociálních služeb vyžaduje zejména odborný přístup a aktivní komunikaci se sítí poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní úkoly obce definuje zákon o sociálních službách, a to především řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování ve spolupráci s Úřadem práce a krajským úřadem.
Panu primátorovi jsme nabídli, že bychom mohli společně s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, relevantními příspěvkovými organizacemi města a dalšími poskytovateli sociálních služeb navrhnout systém evaluace dopadů sociálních služeb prevence na cílovou skupinu sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob, jejímž cílem by měla být kvalitnější síť pomoci pro řešení životní situace těchto lidí.