Jakými vzdělávacími cestami procházejí Romové? Agentura představuje sérii rozhovorů.

||Jakými vzdělávacími cestami procházejí Romové? Agentura představuje sérii rozhovorů.

Jakými vzdělávacími cestami procházejí Romové? Agentura představuje sérii rozhovorů.

2020-10-20T16:38:24+02:0030 září, 2020|Aktuality|
Agentura připravila sérii dokumentárních videí, která přibližují cestu několika Romů a Romek českým, či slovenským vzdělávacím systémem. Aktéři dokumentů otevřeně mluví o překážkách, kterým museli při cestě za svým snem čelit i o podpoře, která jim umožnila tyto překážky překonat. První díl série představí spisovatelku Juditu Horváthovou z Jihlavy.

„Kvalitní vzdělávání považujeme za jednu ze základních podmínek ukončování sociálního vyloučení. V této sérii rozhovorů proto chceme ukázat, jakými vzdělávacími cestami procházejí Romové, na jaké překážky narážejí a co jim pomáhá je překonat a poukázat na to jak je vzdělání důležité,“ uvádí ředitel Agentury David Beňák.

Děti pocházející ze sociálně vyloučeného prostředí začínají svou vzdělávací cestu často již s určitým handicapem. V rodinách mnohdy chybí vhodná příprava, motivace a podnětné prostředí k učení. Problematické bývají postoje majority ke společnému vzdělávání s romskými dětmi a existence segregovaných škol, či škol s vysokým počtem romských žáků.

„První díl našeho seriálu představuje spisovatelkou Juditou Horváthovou, která píše knihy žánru červené knihovny. I když dosáhla pouze základního vzdělání, vydala již dvanáct románů a chystá další,“ doplňuje ředitel Agentury David Beňák. Autorka knihy sama vydává a distribuuje svým čtenářům. Jejím velkým snem bylo vydat knihu ve skutečném nakladatelství. Tohoto cíle se jí podařilo v loňském roce dosáhnout.

Aktéři dalších rozhovorů se věnuji rozličným povoláním. Naleznete mezi nimi například spisovatelku, herce, zpěvačku, ale také sociální pracovnici, vysokoškolskou učitelku, či zdravotní sestru. Společné mají to, že dosáhli svých cílů a mohou se věnovat povolání, které je naplňuje a přináší hodnotu do jejich života. Celou sérii rozhovorů zveřejníme v průběhu podzimu. „Pevně věřím, že divákům tato série pomůže získat vhled do života Romů i nový pohled na téma vzdělávání v České Republice,“ uzavírá David Beňák.

Agentura svou činností v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ podporuje poskytování kvalitního vzdělávání ve spolupracujících obcích všem dětem bez ohledu na to, z jaké sociální skupiny pocházejí. Spolupracujeme se samosprávami, školami a neziskovými organizacemi na vytváření nástrojů podpory, které umožní takové vzdělávání zajistit pro co nejširší skupinu dětí.

Román Judity Horváthové „On je ten pravý“ si můžete stáhnout na stránkách nakladatelství KHER.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. Projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.