Informace o kurzu -„Pracovní a tréninková místa v komunitních zahradách jako nástroj řešení problematiky SVL“

||Informace o kurzu -„Pracovní a tréninková místa v komunitních zahradách jako nástroj řešení problematiky SVL“
Informace o kurzu -„Pracovní a tréninková místa v komunitních zahradách jako nástroj řešení problematiky SVL“2021-10-22T09:06:57+02:00

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s úspěšnými způsoby, které mohou pomoci klientovi s kumulovanými handicapy na trhu práce najít nové zaměstnání, a to zejména v prostředí komunitních zahrad. Představíme účastníkům semináře příklady dobré praxe – využití tréninkových pracovních míst v komunitní zahradě a princip prostupného zaměstnávání. Seznámíte se rovněž s tím, jak může sociální firma podnikat moderně a ekologicky při ochraně veřejné zeleně, oživování městských vnitrobloků nebo recyklaci bioodpadu. Lektoři s praktickou zkušeností budou sdílet zkušenosti s tím, jak komunitní zahradu založit, jak v ní úspěšně doprovázet klienty se sociálními handicapy. Především ale pochopíte principy toho, jak vést komunitní zahradu dlouhodobě a udržitelně, aby přinášela prospěch jak veřejnosti, tak sociálně potřebným lidem.

Seminář povede Mgr. Hana Kejhová, MPA, která se od roku 2005 věnovala jako publicistka oblasti zaměstnanosti, personalistiky, kariérního rozvoje a moderního řízení firem. O těchto tématech psala pro Hospodářské noviny, odborný časopis Moderní řízení, Trade News a odborný web pro personalisty – HR kavárnu. Zkušenosti získala i v neziskové oblasti, kdy jako šéfredaktorka vedla časopis Grantis. Od roku 2020 pracuje v odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR na pozici centrální expertky pro zaměstnanost.