Informace o kurzu „Praktické zavádění sociálního bydlení na obci“

||Informace o kurzu „Praktické zavádění sociálního bydlení na obci“
Informace o kurzu „Praktické zavádění sociálního bydlení na obci“2021-08-23T18:13:41+02:00

 

Obecným cílem je seznámit účastníky s podmínkami, možnostmi a limity praktického zavádění sociálního bydlení na obci. Formou modelových kazuistik budou diskutovány různé aspekty sociálního bydlení, s důrazem na perspektivy jednotlivých aktérů, kteří se do společného obecního projektu sociálního bydlení zapojují.

Seminář povede Mgr. Martin Chochola, Ph.D., který pracuje v odboru pro sociální začleňování jako lokální poradce pro sociální bydlení v rámci oddělení regionální centrum střed. Vystudoval sociální antropologii na Univerzitě Pardubice, kde se průběžně školil v kvalitativní i kvantitativní sociologii, v problematice etnicity, romistiky, v sociologii města a problémech migrace, marginalizace a sociálního vyloučení. Později pokračoval na FHS UK v doktorském studiu (dizertační práce z oblasti antropologie umění, etnicity a politické antropologie – FHS UK 2019).