Žateckým pomůže z dluhové pasti poradna. Nutná je také prevence, shodují se místní organizace

||Žateckým pomůže z dluhové pasti poradna. Nutná je také prevence, shodují se místní organizace

Žateckým pomůže z dluhové pasti poradna. Nutná je také prevence, shodují se místní organizace

2020-09-07T15:47:14+02:007 září, 2020|Aktuality|
Ústecký kraj dlouhodobě dominuje statistikám předluženosti, ne všechna města v kraji však mají přístup ke službám dluhového poradenství. Například obyvatelé Žatce, kteří se ocitli v dluhové pasti, museli donedávna jezdit do Loun nebo Mostu, kde se jim přetížení poradci často nemohli dostatečně věnovat. To se nyní mění. V rámci projektu Žatec bez dluhů, který je financován i díky Agentuře pro sociální začleňování, nyní ve městě funguje akreditovaná dluhová poradna. Místní organizace navíc dále zlepšují své služby, aby mohly pomoci co nejvíce lidem v nouzi.

Město Žatec začátkem září uspořádalo setkání takzvané dluhové platformy. Ta sdružuje místní odborníky na problematiku zadluženosti z různých organizací, zástupce města a v určeném čase také veřejnost, aby sdíleli své zkušenosti a společně pomohli zkvalitnit dluhové poradenství na všech úrovních.

Odborníci se na setkání shodli, že lidé, kteří se dostanou do dluhové pasti, často svůj problém ani nechtějí řešit, neradi o něm mluví, dlouho jej zlehčují – než zjistí, že situaci nejsou dál schopni sami zvládnout.

Právě pro tyto obyvatele Žatce nově slouží akreditovaná poradna, která pomůže i s oddlužením. Ještě nedávno bylo nutné kvůli oddlužení jezdit ze Žatce do jiných měst, například do Loun či Mostu, kde jsou ale akreditované poradny přetížené a klientům ze Žatce se ne vždy mohli jejich pracovníci plně věnovat.

Dluhy trápí každou generaci

Zkušenosti odborníků potvrzují, že dluhy trápí obyvatele každého věku. Často způsobují rozpad rodin, nebo se naopak může kvůli dluhům zničit nadějný vztah mladých partnerů. Rodiče někdy zadluží své děti a ztíží jim start do života. Nebo naopak kvůli neúměrným požadavkům svých dětí, ať nezletilých či už plnoletých, spadnou do dluhové pasti rodiče, kteří by jinak finanční problémy neřešili.

Ze setkání platformy mimo jiné vyplynulo, že úvěry, hypotéky a finanční závazky obecně se mají řešit nejlépe hned na začátku. „Ideální je dopředu dobře zvážit, zda je ten dluh vůbec potřebný. Je nutnost si uvědomit důsledky svého hospodaření,“ upozornila L. Mangová Mottlová.

Právě proto, aby si lidé rizika dopředu uvědomovali, je nutná prevence a osvěta. Proto se v rámci dluhového poradenství v Žatci rozjíždějí vzdělávací kurzy či přednášky o dluhové a finanční gramotnosti. Fungovat začala akreditovaná poradna – ta může klienta provést až ke konečnému oddlužení. Připraveni jsou také odborníci z jiných služeb, kteří se svými klienty debatují o jejich a mohou je k řešení jejich situace nasměrovat. Dluhová platforma v Žatci všechny tyto odborníky ze spolků a neziskových organizací spojuje a pomáhá jim řešit problém s předlužeností v Žatci v celé jeho šíři.

Autor: Tomáš Kassal, chd

Článek byl publikován na oficiálních webových stránkách města Žatec.

Dluhová platforma probíhá v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.