Závěrečná konference projektu Systémové zajištění sociálního začleňování

|Závěrečná konference projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
Závěrečná konference projektu Systémové zajištění sociálního začleňování2022-10-20T10:04:18+02:00

7. 11. 2022 9:30 – 15:35

Cílem konference je prezentovat výsledky projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, a představit výzvy i bariéry, kterým čelí obce při realizaci politiky sociálního začleňování. Dotkneme se problematiky práce s daty, bydlení, bezpečnosti a potřebnosti komplexního přístupu. Budeme diskutovat o úspěších i o tom, co je potřeba změnit na místní, či národní úrovni.

Konference je určena zejména pro aktéry politiky sociálního začleňování, zástupce orgánů státní správy, samosprávných celků, odborných organizací, akademického prostředí a NNO.

Konference se bude konat živě v Barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze (Jilská 5, Praha 1), místa jsou však již obsazena. Lze se ale zúčastnit online prostřednictvím virtuální místnosti a také prostřednictvím online streamingu. Ve vaší přihlášce prosím zaškrtněte, které formy se zúčastníte.

 

Program:

9:30 – 10:00 Prezence účastníků akce

10:00 – 10:05 Zahájení

10:05 – 10:20 Úvodní slovo ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D.

10:20 – 11:20 Význam a výzvy komplexního řešení politiky sociálního začleňování na území obcí:

Výstupy projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
Ing. Bc. Radmila Outlá MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Strategické plánování a komplexnost řešení sociálního vyloučení
Mgr. Jan Mochťák, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Analytické práce: výchozí bod pro funkční řešení sociálního vyloučení na území obce
Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Evaluace projektu: výstupy a doporučení pro efektivní řešení sociálního vyloučení v území
Mgr. Filip Rameš, Mgr. Martina Holá, Deloitte Advisory, s.r.o

11:15 – 11:40 Přestávka

11:40 – 12:40 Výzvy sociálního začleňování na úrovni statutárního města:

Spolupráce ASZ se statutárními městy v rozmezí let 2016 – 2022
Mgr. Jan Mochťák, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Spolupráce se statutárním městem Ostrava (zaměření na oblast prevence a bezpečnosti)
Bc. Jana Abrlová, Dis., Statutární město Ostrava, Mgr. Bc. Dominik Plíhal, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Panelová diskuze: bariéry a výzvy komplexního řešení sociálního vyloučení na úrovni statutárních měst
Bc. Jana Abrlová, Dis., Statutární město Ostrava, Mgr. Jana Hronová, Statutární město Chomutov, Mgr. Lukáš Jirotka, Statutární město Liberec

12:40 – 13:10 Standing lunch

13:10 – 14:10 Výzvy sociálního začleňování na úrovni středně velké obce:

Spolupráce ASZ s městy v rozmezí let 2016 – 2022
Mgr. Miroslav Klusák, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Spolupráce s městem Česká Lípa – zaměření na oblast bydlení
Ing. Eva Bartoňová, Město Česká Lípa, Mgr. Zuzana Palečková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Mgr. Martin Chochola, PhD., Ministerstvo pro místní rozvij ČR

Panelová diskuze: bariéry a výzvy komplexního řešení sociálního vyloučení na úrovni středně velkých obcí
Ing. Eva Bartoňová, Město Česká Lípa, Mgr. Jan Losenický, Město Kadaň, Bc. Jakub Matuška, Město Břeclav

14:10 – 14:30 Přestávka

14:30 – 15:30 Výzvy sociálního začleňování na úrovni malých obcí:

Spolupráce ASZ s malými obcemi v rozmezí let 2016 – 2022
Bc. Michal Kratochvil, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Spolupráce s obcí Vřesová – zaměření na specifika sociálního začleňování v kontextu malé obce
Jiří Sivák, Obec Vřesová, Ing. Milan Hladík M.A., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Panelová diskuze: bariéry a výzvy komplexního řešení sociálního vyloučení na úrovni malých obcí
Jiří Sivák, Obec Vřesová, Ing. Patrik Schramm, Město Budišov nad Budišovkou, Mgr. Lucie Winklerová M.A., MAS Frýdlantsko, z.s., Ing. Jaroslav Najman, Město Velké Hamry

15:30 – 15:35 Ukončení konference

Program konference ke stažení (.pdf)

 

Registrace na konferenci:

Pracuji v této oblasti:
Veřejná správaNezisková organizaceJiné

Konference se zúčastním:
OnlineBudu pouze sledovat stream

Přejete si zaslat certifikát o absolvování akce?
ANONE

* povinná pole

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely organizace konference a zajištění s ní spojené administrativy zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, kraj, obec, oblast práce, pracovní pozice a zaměstnavatel. Tyto osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám, ani je nepředáváme mimo Českou republiku.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Akce se koná v rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, který je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.