Pozvánka: Závěrečná konference projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“

||Pozvánka: Závěrečná konference projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“

Pozvánka: Závěrečná konference projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“

2023-05-09T13:21:46+02:009 května, 2023|Aktuality|

Závěrečná konference projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“ představí formou poster session výstupy projektu, v rámci kterého Agentura pro sociální začleňování spolupracuje s Karlovarským, Královéhradeckým, Libereckým a Olomouckým krajem a s městem Chomutov.

Dále konference nabídne prezentaci dvou zahraničních hostek:

Elin McCallum: „Jak zkoumat dopady? Dobrá praxe a slepé uličky na příkladu iniciativy EntreComp“:

Proč měřit dopady? Jak na to? Co přináší práce s daty realizátorům aktivit, jejich donátorům i dalším stakeholderům? Proč jsou některé způsoby práce s daty efektivní a jiné nemají předpokládaný efekt? Elin McCallum — zakladatelka a ředitelka NGO Bantani Education, Belgie — představí cesty, kterými se v práci s daty a při měření dopadů vydává spolu s evropskými partnery v rámci projektu EntreComp.

Debbie Jonker: „Principy a praxe města Deventer (Nizozemsko) při sociálním začleňování“:

Debbie Jonker ve své prezentaci vysvětlí, jaké zásady obec Deventer používá, aby bylo dluhové poradenství co nejúčinnější a nejefektivnější. Představí také, jak se v posledních letech změnilo vnímání zadlužených lidí a jak k tomu přispěla práce s daty.

Přesný program konference najdete zde.

 

Konference se uskuteční 23. května 2023 od 10:00 do 15:00 hodin v prostorách Akademie veřejného investování MMR v Praze.

 

Den poté 24. května 2023 od 10:00 do 12:00 hodin Debbie Jonker na svůj příspěvek naváže workshopem s názvem „Nástroje řešení zadlužení obyvatel v praxi města Deventer (Nizozemsko)“:

Nizozemsko má poměrně rozsáhlý a komplikovaný systém pomoci zadluženým lidem. V posledních letech se na pomoci kromě obcí podílejí i další subjekty, například věřitelé nebo dobrovolníci.

Debbie Jonker vysvětlí principy, kterých se obec Deventer při práci se zadluženými lidmi drží, a nástroje, které za tímto účelem městská samospráva využívá.

Na workshopu se dozvíte: 

  • Jak je systém pomoci zadluženým lidem organizován a proč se město Deventer rozhodlo podporu poskytovat. 
  • Jak se na chodu systému podílejí různé organizace a další aktéři a jak do pomoci zapojit celou komunitu.
  • Jak zajistit, aby se občané, kteří potřebují podporu, na město obrátili.
  • Jak bezpečně a efektivně nakládat s osobními údaji lidí zapojených do programu.
  • Na jaké problémy v rámci poskytování pomoci v Deventeru narážejí a jak se s nimi vypořádávají.
  • Jaké nástroje prevence zadlužení v Deventeru využívají.
  • Co ovlivňuje vnímání problému zadlužení v širší populaci.
  • Co městu a celé společnosti pomoc zadluženým lidem přináší.

Přesný program workshopu najdete zde.

Na konferenci i workshop se můžete registrovat do středy 17. května 2023 prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Akce jsou realizovány v rámci projektu OPZ „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.