Zlepšit školní výsledky dětí ve Fulneku pomůže Místní plán inkluze

||Zlepšit školní výsledky dětí ve Fulneku pomůže Místní plán inkluze

Zlepšit školní výsledky dětí ve Fulneku pomůže Místní plán inkluze

2020-10-20T15:29:12+02:0027 září, 2019|Aktuality|
Nové volnočasové kroužky pro děti, doučování, nebo kariérové poradenství vzniknou ve Fulneku díky Místnímu plánu inkluze. Strategický dokument zpracovaný ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování schválilo Zastupitelstvo obce.

Cílem plánu, který vznikal i za přispění místních základních škol, základní umělecké školy a dětského domova je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků v obci a zvýšení obecně nízké úrovně vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Jsem rád, že město vnímá pro-inkluzivní opatření jako investici do budoucnosti, která zlepší kvalitu života všem obyvatelům. Plán podpoří porozumění mezi rodiči a školou, zlepší vzdělávání dětí a pomůže k rozvoji spolupráce aktérů vzdělávání ve městě,“ uvedl Jan Mochťák, vedoucí Regionálního centra Východ Agentury.

Jako překážky ve vzdělávání byly identifikovány zejména absence volnočasových aktivit dostupných v odpoledních hodinách, chybějící podpora rodiny ve vztahu ke vzdělávání a školní neúspěšnost dětí ohrožených sociálním vyloučením. Díky plánu nyní vznikne celkem pět nových kroužků pro školáky, bude zřízeno doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem, na školách bude posíleno kariérové poradenství a předpokládá se i zřízení nových pozic školních psychologů, speciálních pedagogů, či asistentů. Rozšířena bude i nabídka volnočasových aktivit o prázdninách.

Pro rodiče dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí bude zorganizováno několik akcí zaměřených na důležitost vzdělání, bude jim poskytnuta podpora při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami, či příprava na zápis do školy.

„Chceme zajistit systematický přístup ke všem dětem s cílem maximalizovat počet dětí v hlavním vzdělávacím proudu a minimalizovat počet dětí vyloučených či vyloučením ohrožených,“ uzavřel Jan Mochťák.

Místní plán inkluze – Fulnek – 2019

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.