Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě

  • Lokální konzultant: Bronislav Podlaha

    Duchcov, devítitisícové město v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi, je rozděleno na dvě části, jižní a severní. Severní část je běžnou urbanistickou zástavbou s pestrou skladbou relativně bezproblémového obyvatelstva. Část jižní se díky stavební uzávěře z konce sedmdesátých let, privatizaci městských bytů do rukou romských i neromských spekulantů a lichvářů v letech devadesátých, následnému přílivu romských rodin z vnitrozemí a ze Slovenska a současnému odlivu rodin majoritních, přeměnila na sociálně vyloučenou lokalitu.

    Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …

Archiv aktualit


Inspirace

Napsali o nás


//]]>