Darované počítače pomáhají vyrovnávat rozdíly ve vzdělávání na dálku. Jen technika ale nestačí

||Darované počítače pomáhají vyrovnávat rozdíly ve vzdělávání na dálku. Jen technika ale nestačí

Darované počítače pomáhají vyrovnávat rozdíly ve vzdělávání na dálku. Jen technika ale nestačí

2020-05-14T17:46:37+02:0014 května, 2020|Aktuality|
Rodiče dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí mnohdy nedisponují počítači, ani připojením k internetu nebo nemají prostředky na telefonní kredit. K tomu se často přidávají problémy s nedostatečnými kompetencemi pro podporu při psaní domácích úkolů, s nevyhovujícími podmínkami a přeplněností domácnosti. V současné situaci uzavřených škol se tyto problémy ještě prohlubují. Řešením může být zprostředkování techniky, ale také komunikace s rodiči ze strany škol a důsledná podpora dětí v nelehké situaci, což ukazuje i praxe na některých českých základních školách

„Na základní škole Chomutov, Hornická existuje pravidlo, že učitelé volají rodičům dětí, které se nezapojily do první fáze vzdělávání na dálku.  Pokud rodiče nemají přístup k internetu, nasměrují je na výdejní místo, kde si mohou vyzvednout vytištěná zadání pro domácí přípravu. Na stejné místo pak rodiče donesou vyplněné pracovní listy a mohou si vyzvednout další,“ uvádí Jana Hronová, koordinátorka Strategického plánu sociálního začleňování v Chomutově.

Přístup k řešení situace se však na jednotlivých školách liší. „Většina škol se pokouší alespoň neznevýhodňovat děti, jejichž rodiče nespolupracují. Na mnoha školách probíhá komunikace s rodinami spíše tam, kde již byla dříve nějaká spolupráce navázána. Podklady pro domácí práci vyzvedávají spolužáci a donesou je takovému žákovi třeba do schránky,“ doplňuje Markéta Fridrichová, lokální konzultantka Agentury.

Jan Němeček, ředitel oblastní pobočky Člověka v tísni pro Karlovarský kraj k tomu říká: „Online doučování probíhá zejména pro žáky 2. stupně. Problém je zejména s výukou pro děti z 1. stupně, kdy někteří rodiče o výuku svých dětí opravdu nejeví zájem, nebo nemají čas. Mnohdy také nerozumí zadání domácích úkolů, nebo na jejich řešení nemají schopnosti.“

Nedostatečné technické vybavení

Velkou překážkou pro učení na dálku je nedostatečné technické vybavení v rodinách. Naštěstí existují iniciativy, které se snaží pomoci. Na Karlovarsku dodal několika rodinám potřebné počítače projekt Učíme Online. „Potřebu PC jsme zjišťovali hlavně u rodin, které jsou již zapojené do stávajících služeb a to do sociálně aktivizační služby, terénních programů nebo podpory vzdělávání,“ uvedl Jan Němeček. „Se školami, kam dochází děti našich klientů, se snažíme být v kontaktu a pomáhat s vyhledáváním, zpracováním a odevzdáním úkolů. V tuto chvíli máme k dispozici šestnáct počítačů, které předáváme dětem v našich klientských rodinách. Tam, kde je to potřeba, poskytujeme i možnost připojení k internetu,“ doplnil.

Podobnou zkušenost mají i v Žatci a Roudnici nad Labem, což potvrzuje i Konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury Světla Veselá Nová „V Žatci se podařilo zažádat o počítače díky angažovanosti Odboru sociálních věcí. Sociální pracovnice oslovily potencionální potřebné rodiny a byly nápomocné v zažádání o techniku. Aktuálně je projekt ve fázi realizace. V Roudnici nad Labem zmapovala potřeby svých klientů nezisková organizace Centrum D8 o.p.s. a podařilo se zajistit počítače pro vytipované potřebné rodiny. Byla také zajištěna instalace a připojení k internetu. Pracovníci budou následně s rodinami v kontaktu a poskytovat podporu při domácí výuce.“ Celkem se tímto způsobem podařilo v Žatci a Roudnici získat šestnáct počítačů od společnosti Mironet.

Další práce se znevýhodněnými rodinami

Zajištěním technického vybavení pro znevýhodněné rodiny ale práce nekončí. „Je nutné pomoci se základním nastavením, instalací některých programů a vyhledáním webových stránek, skrze které jednotlivé školy komunikují. Dále je potřeba naučit rodiče základnímu ovládání a elektronické komunikaci tak, aby mohli být ve spojení se školou a zároveň s pracovníkem, který bude rovněž na dálku rodinu podporovat a pomáhat s úkoly,“ říká Jan Němeček. A souhlasí s ním i Světla Veselá Nová. „Tam, kde se podařilo techniku rodinám dodat, je nutné nejen zajistit podporu s nastavením počítače, ale také ověřovat, zda děti rozumí zadání a látce. Velice důležitá je pravidelná komunikace učitele s žákem a získávání zpětné vazby. Aktuálně se musíme soustředit na to, aby některé děti nezůstaly od školy a vzdělávání odříznuty“.

Jak je to s rodinami, pro které se doposud nepodařilo počítač a připojení k internetu získat? „Náš pracovník v takových případech vyhledává zadání na webových stránkách školy, tiskne materiály a předává je rodinám. Do některých rodin se nám podařilo sehnat dobrovolníky, většinou studenty, kteří pomáhají dětem s vypracováním cvičení několikrát v týdnu. Následně pracovníci zasílají scan vypracovaných úkolů zpět do školy. Komunikace se školou, která probíhá emailem či přes webové portály škol, je pro naše klientské rodiny náročná a často prostě nedostupná,“ doplnil Jan Němeček.

„Důležitá je jednoduchá forma výuky, jednotný informační a komunikační kanál mezi školou a rodiči, dohoda mezi učiteli o sladění požadavků na žáka a především pravidelná komunikace mezi učiteli rodiči a žáky. Zkrátka nezahlcovat, soustředit se na prioritní předměty, zaměřit se na procvičování, motivování a chválení,“ uzavřela Světla Veselá Nová.

 

Informace o organizaci výuky, vhodné materiály pro podporu práce pedagogů, metodické materiály, technické zajištění online výuky, online vzdělávací aplikace, nabídky doučování apod. naleznete v novém agenturním Rozcestníku vzdělávání na dálku: https://www.socialni-zaclenovani.cz/rozcestnik/

 

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. Projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.