Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích – OSZ – 2022

|Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích – OSZ – 2022

Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích – OSZ – 2022

2022-03-30T16:54:06+02:0017 března, 2022|

 

Popis publikace:

Tato metodika vychází z poznatků, které Odbor (Agentura) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabyl v průběhu realizace projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Metodika rozvíjí myšlenku řízení škol, resp. vzdělávání na regionální úrovni. „Region“ přitom striktně nevymezuje, rozumí jím však především samosprávné územní celky v roli zřizovatelů škol, zejména pak větší obce III. stupně (ORP), které zřizují několik základních a mateřských škol. Základní principy popsané v metodice ale mohou využít i menší ORP, případně naopak i kraje či další subjekty, které se do vzdělávací sítě zapojují.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura), 2022.
1. vydání, 2022
ISBN: 978-80-7538-383-9 (tisk)
978-80-7538-384-6 (pdf)