Pyramida kvalitní – inkluzivní školy – OSZ – 2022

|Pyramida kvalitní – inkluzivní školy – OSZ – 2022

Pyramida kvalitní – inkluzivní školy – OSZ – 2022

2022-04-06T17:16:43+02:002 března, 2022|

 

Vize kvalitní školy, prezentovaná v tomto textu, je systematickou a ucelenou definicí toho, co by ideálně měla kvalitní škola splňovat, pokud má dát podporu všem žákům (včetně sociálně znevýhodněných), aby dosáhli výsledků odpovídajících úrovní i mnohostranností jejich potenciálu. Model tedy popisuje ideální podmínky pro to, aby škola poskytovala kvalitní vzdělávání všem žákům nezávisle na specifice jejich potřeb nebo původu a podmínkách, do kterých se narodili. Jedná se o jedno z možných pojetí pomyslného cíle – vize ideálu kvalitní inkluzivní školy. Koncepce představuje orientační metodický rámec Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentury) pro oblast vzdělávání.

 

Materiál vznikl v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.