Druhá možnost zúčastnit se workshopu Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace

||Druhá možnost zúčastnit se workshopu Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace

Druhá možnost zúčastnit se workshopu Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace

2022-12-21T08:49:46+01:0013 prosince, 2022|Aktuality|

Zveme vás na druhý termín workshopu „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti  desegregace“, který je doplňující/bonusovou akcí k proběhlému workshopovému cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“. Na workshopu si budete moci v praxi vyzkoušet práci s dostupnými daty o prostorové koncentraci sociálního vyloučení a identifikaci výskytu a intenzity rezidenční segregace v území českých obcí, měst a regionů. Tyto informace jsou nezbytné pro plánování sociálního bydlení, které má potenciál skutečně přispívat k sociálnímu začleňování.

Jedná se o prakticky orientovaný seminář, kde si vyzkoušíte práci s mapou rezidenční segregace. Seznámíte se s geoinformačním systémem, který vyvinula Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Tento systém formou interaktivní mapy zobrazuje lokality segregace v bydlení ve všech českých obcích. Díky tomu umožňuje v každé obci identifikovat území, která jsou vhodná pro zřizování sociálního bydlení, aby se neprohlubovala prostorová koncentrace chudoby a nevznikaly nové sociálně vyloučené lokality. Na semináři si vyzkoušíte práci s dostupnými informacemi o rezidenční segregaci ve vaší obci a budete moct modelovat vývoj koncentrace sociálního vyloučení, když ve vaší obci bude zřízeno nové sociální bydlení.

S využíváním tohoto nástroje z dílny PřF UK se počítá při implementaci nových operačních programů OPZ+ a IROP v programovém období 2021—2027. Zároveň může sloužit jako inspirace pro práci s dostupnými daty o sociálních jevech v území a pro tvorbu politik založených na datech také v jiných oblastech sociálního začleňování a místního rozvoje.

Na akci budete potřebovat vlastní počítač.

Lektorem workshopu bude Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D..

Akce se uskuteční 11. ledna 2023 od 9:00 do 15:00 hodin hybridní formou.

Časový harmonogram akce je k dispozici zde.

Registrace na workshop již byly uzavřeny. V případě jakýchkoli dotazů k akci se obracejte na e-mail: eliska.buocikova@mmr.cz.

 

Workshop je realizován v rámci projektu OPZ Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.