INISZ

INISZ2023-01-09T11:36:10+01:00

 

INISZ – internetový newsletter inovací v sociálním začleňování je zpravodaj, který vznikl v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191. Vychází s tříměsíční periodicitou a svým čtenářům nabízí informace o tom, co se v rámci projektu daří realizovat a na čem projektový tým pracuje. Dále se snaží nabídnout některé zajímavosti z prostředí sociálního začleňování a v neposlední řadě pravidelně informuje o tom, co se děje v Agentuře mimo hranice výše zmíněného projektu.

K pravidelnému odběru newsletteru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.

Archiv vydaných čísel:

Kontaktní osoba:

Ing. Eliška Buociková
Tel.: +420 704 646 249
E-mail: eliska.buocikova@mmr.cz