Jak obce řeší sociální vyloučení? Agentura připravila praktický přehled opatření

||Jak obce řeší sociální vyloučení? Agentura připravila praktický přehled opatření

Jak obce řeší sociální vyloučení? Agentura připravila praktický přehled opatření

2022-12-06T10:29:57+01:002 prosince, 2022|Aktuality|

V nově vydané příručce naleznou čtenáři výběr lokálních opatření vycházející ze zkušeností obcí, které ve spolupráci s Agenturou dlouhodobě řeší sociální vyloučení. Materiál s názvem Analýza nástrojů určených k prevenci a řešení sociálního začleňování na úrovni obce obsahuje pestrou škálu postupů využitelných v oblastech bezpečí, oddlužení, bydlení, komunitní práce, podpory rodiny, zaměstnanosti a zdraví.

Jedním z důležitých opatření popsaných v příručce je zřízení pozice asistentů prevence kriminality. Naleznete zde detailní popis role asistenta, předpoklady zavedení pozice v obci i možnosti financování a příklady úspěšné realizace. Například v Moravském Berouně fungovali čtyři asistenti prevence kriminality od roku 2017 do roku 2019 díky financování z evropských fondů zprostředkovanému Agenturou. „Činnost asistentů byla viditelná, byli odpovědní a aktivní, pozitivně ovlivňovali chování obyvatel města i jeho vyloučené lokality. Získali zaměstnání a dostali možnost se vzdělávat, byli vzorem pro ostatní,“ uvedla k tomu Petra Hubková, expertka na bezpečnost a prevenci kriminality pracující v Agentuře. „Pozice asistentů prevence kriminality se osvědčují v rostoucí řadě obcí. Tomu nasvědčuje i trend navyšování počtu asistentů. Rozvoji určitě napomohla možnost dlouhodobého stabilního financování z evropských fondů,“ doplnila Petra Hubková.

Výběr prezentovaných nástrojů je však mnohem širší, od zcela konkrétních aktivit, např. organizace sítě služeb v oblasti dluhů či vytvoření pozice sociálního pracovníka obce, po obecnější opatření, která popisují základní principy, ale konkrétní formu realizace nechávají otevřenou, aby ji mohla každá obec uzpůsobit svým potřebám.

Všechna opatření jsou popsána podle jednotného systému, který poskytuje přehledný popis náležitostí jejich realizace. Vždy jsou uvedeny všechny klíčové parametry (cíl, cílová skupina, personální nároky na realizaci, finanční náročnost, možné finanční zdroje atd.) a nechybí odkazy na obce, které tyto postupy realizovaly. V relevantních případech se text zabývá i slabinami či riziky, na něž je při realizaci dobré myslet.

Cílem souboru je poskytnout obcím a jejich partnerům inspiraci a chuť pustit se do realizace aktivit zmirňujících sociální vyloučení, nebo rozvíjet již fungující aktivity. Doufáme, že se materiál stane živým dokumentem, z kterého budou zástupci obcí i jejich partneři čerpat nápady a který se bude průběžně rozšiřovat o další osvědčené nástroje.

Příručku Analýza nástrojů určených k prevenci a řešení sociálního začleňování na úrovni obce si můžete stáhnout zde.

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605