Online regionální konference pro Jihomoravský kraj: „Škola a rodina jako komunita“

|Online regionální konference pro Jihomoravský kraj: „Škola a rodina jako komunita“
Online regionální konference pro Jihomoravský kraj: „Škola a rodina jako komunita“2021-07-01T11:39:23+02:00

 

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR vás zve na regionální online konferenci s názvem „Škola a rodina jako komunita“. Záměrem konference je otevřít prostor pro navázání spolupráce mezi školou a rodinou vyplývající ze společných potřeb a zájmů.
Účastníkům bude představen koncept sociálního pedagoga jako průvodce k vytvoření komunitního prostředí ve škole. Těšit se můžete na zajímavé přednášky a inspirativní diskuse. Účast na konferenci je zdarma.

 

Online konference: „Škola a rodina jako komunita“

1. února 2021

 

Program:

 

Dopolední blok: 8:30 – 12:00

8:30 – 9:00 Přihlašování, zkouška techniky

9:00 – 9:30 Úvodní slovo ředitele – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, Mgr. Olga Havlátová (moderátorka)

9:30 – 10:15 Volnočasové aktivity dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Brně: překážky a rozdíly v rodinách. Tematický výzkum OSZ – Mgr. Adam Staveník, výzkumník Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

10:15 – 11:00 Kroužky občanské gramotnosti a pedagogové pro spolupráci s rodinou v projektu Magistrátu města Brna „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“ –  Mgr. Iveta Rebrová, metodička kroužků občanské gramotnosti, Bc. Květoslava Adamová, Mgr. Leona Vašková, pedagožky pro spolupráci s rodinou, ZŠ Křenová

11:00 – 11:45 Tým interkulturních pracovníků v rámci samosprávy – Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková, poradce pro cizince a koordinátorka interkulturní práce, Oddělení sociálního začleňování Magistrátu města Brna

11:45 – 12:00 Shrnutí, diskuse

12:00 – 13:00 Oběd


Odpolední blok: 13:00 – 16:30

13:00 – 13:45 Role neziskových organizací ve spolupráci s komunitou – Mgr. David Oplatek, vedoucí komunitního centra Barvy brněnského Bronxu, Tripitaka

13:45 – 14:45 Případové konference a Interaktivní případové konference jako nástroj společného hledání cesty k řešení. Možnosti vzájemné spolupráce a komunikace mezi aktéry ve vzdělávaní – Mgr. Lenka Maléřová, facilitátorka případových konferencí

14:45 – 15:30 Brno for you, organizace zastřešující inkluzi v neformálním vzdělávaní, zapojení znevýhodněné mládeže do neformálního vzdělávaní –  Ing. Kateřina Kalábová, Ing. Marie Přibylová a Martin Karen, koordinátoři projektu

15:30 – 16:30 Závěrečná diskuse/shrnutí, rozloučení

Videozáznam z konference:


 

Prezentace z konference ke stažení:

Volnočasové aktivity dětí ze SVL v Brně – Adam Staveník

Kroužky občanské gramotnosti a pedagogové pro spolupráci s rodinou – Iveta Rebrová, Květoslava Adamová, Leona Vašková 

Kroužky sociálního rozvoje – Iveta Rebrová

Tým interkulturních pracovníků v rámci samosprávy – Lenka Šafránková Pavlíčková

Role neziskových organizací ve spolupráci s komunitou – David Oplatek

Případové konference a Interaktivní případové konference jako nástroj společného hledání cesty k řešení – Lenka Maléřová

Brno for You – Kateřina Kalábová, Marie Přibylová, Martin Karen

MindMapy Julie Opletalové

 

Tato akce je organizována za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.