Broumov

Broumov

Broumov je město nacházející se v severovýchodních Čechách, v Královéhradeckém kraji a patří pod okres Náchod, je situován v blízkosti státní hranice s Polskem. Město je součástí CHKO Broumovsko, která je známá především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou.

Broumov je město nacházející se v severovýchodních Čechách, v Královéhradeckém kraji a patří pod okres Náchod, je situován v blízkosti státní hranice s Polskem. Město je součástí CHKO Broumovsko, která je známá především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou. Broumov je obcí s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu spadá celkem 14, z toho 3 obce mají statut města (Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují). Žije zde přibližně 7 500 obyvatel.

Ve městě působí tři základní školy, gymnázium. Dalším vzdělávacím zařízením je středisko volného času DDM Ulita. Město Broumov zřídilo svou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb NADĚJE Broumov, pod jehož hlavičkou působí Centrum pro rodinu. Organizace Začít spolu z.s. pomáhá a rozvíjí romskou komunitu na Broumovsku. V roce 2019 je naplánováno v Broumově otevření Komunitního centra.

Podle odhadů lokálních expertů (Výzkum společnosti GAC, s.r.o. „Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit.“ Broumov, 2009) žije ve městě Broumově přibližně 800 Romů, což je přibližně 10 % obyvatel města, avšak podle průměrného odhadu obyvatel oslovených v rámci kvantitativního šetření bydlí ve městě Broumově přibližně 1300 Romů. Lidé žijící v těchto lokalitách se velice často ocitají v sociální izolaci a vytváří si svoje vlastní strategie pro přežití, které nejsou uplatnitelné v majoritním světě. Děti těchto rodičů pak přebírají jejich životní strategie a situace se reprodukuje. Tyto životní strategie s sebou nesou nízkou motivaci ke vzdělání a tím nižší kvalifikaci a vyšší nezaměstnanost. Mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit v Broumově je velká míra nezaměstnanosti, tvoří 71% ze všech nezaměstnaných s nejnižší kvalifikací a 60% z uchazečů s pouze základním vzděláním. Stávají se často závislými na sociálních dávkách, v Broumově tvoří asi polovinu všech osob, které zde pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Děti často odcházejí z hlavního vzdělávacího proudu, 56% romských dětí z Broumova chodí do praktické ZŠ. Téměř 40% klientů kurátora pro děti a mládež tvoří osoby ze sociálně vyloučených lokalit. Tato situace vytváří prostředí pro různé patologické jevy, jako jsou drogové závislosti, závislosti na alkoholu, kriminalita a také problémy v soužití s majoritní populací. Z průzkumu veřejného mínění z roku 2009 je zřejmé, že obyvatelům Broumova vadí existence romských ghett (byla uvedena na druhém místě) a vnímají velice znepokojivě děti a mládež trávící volný čas na ulicích.

Koncem roku 2017 bylo v Broumově podepsáno mezi městem a ASZ Memorandum o spolupráci. V dubnu 2018 se uskutečnilo setkání členů lokálního partnerství. V průběhu května 2018 proběhla analýza situace ve městě, a to v rozsahu nezbytném pro zmapování hlavních místních problémů souvisejících se sociálním vyloučením a jeho dopadu na život ve městě Broumově. Na základě analýzy byl připravován Plán VDP města Broumova.

Číst více >