Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř se nachází v Královéhradeckém kraji, 17 kilometrů severovýchodně od Hradce Králové a 23 kilometrů jihozápadně od bývalého okresního města Náchoda. Má necelých 13 tisíc obyvatel. Do správního obvodu města, jakožto obce s rozšířenou působností, spadá 15 obcí.

Jaroměř se nachází v Královéhradeckém kraji, 17 kilometrů severovýchodně od Hradce Králové a 23 kilometrů jihozápadně od bývalého okresního města Náchoda. Má necelých 13 tisíc obyvatel. Do správního obvodu města, jakožto obce s rozšířenou působností, spadá 15 obcí. Město je důležitým silničním i železničním uzlem, vzhledem k plánované výstavbě dálnice Hradec Králové–Trutnov ve směru do Polska lze v budoucnu předpokládat další navýšení dopravní exponovanosti území.
Ve městě má sídlo několik významných firem (např. Karsit, Tanex-Plasty, Kimberly-Clark, JUTA, Clasic Cotton atd.). Přesto v porovnání s ostatními mikroregiony v okrese patří Jaroměřsko dlouhodobě k oblastem s vyšší nezaměstnaností.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

K Jaroměři náleží čtvrť Josefov, bývalá vojenská pevnost z 18. století (dříve samostatné město), vzdálená cca 3 km od jaroměřského náměstí. Žije zde necelá čtvrtina jaroměřských obyvatel. Josefovské historické jádro je považováno za sociálně vyloučenou lokalitu. Vyplývá to z prostorové segregace dané charakterem této městské části, většina zdejších bytů je III. či IV. bytové kategorie, mnoho bytů je neobsazených, lidé se odtud odstěhovávají a noví nepřicházejí, bydlí tu málo mladých rodin s dětmi.

Ve čtvrti se dnes nachází prakticky kompletní základní občanská vybavenost. Ve srovnání s minulostí zde ale chybí příležitosti ke kulturnímu i sportovnímu vyžití, což pociťují zvláště teenageři ze sociálně slabších rodin. Nedostatek pracovních příležitostí pociťují hlavně mladí lidé a nekvalifikovaní. V lokalitě se objevuje drobná kriminalita i lichva a prostituce a za problém je považována drogová závislost některých jedinců.

Romů nyní v Josefově žije pět až šest set ve zhruba 120 domácnostech, což představuje až třetinu celkového počtu obyvatel historického jádra města, kde jich dnes žije většina. Většinou bydlí v domech soukromých pronajímatelů. Ve zbylých částech Josefova jde o jednotlivé rodiny, jež většinou ani nelze považovat za sociálně vyloučené.
Charakteristice sociálně vyloučené lokality odpovídají dále dva menší soukromé domy přímo ve městě Jaroměř, jež jsou ve vlastnictví romské rodiny, která jej obývá.

Spolupráce s městem

Město by rádo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a dalšími partnery v rámci Lokálního partnerství rozšířilo sociální služby určené pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, posílilo a zkoordinovalo programy prevence zadlužování a preventivních programů obecně a podpořilo provoz sociální firmy. Město vlastní značný počet neobsazených bytů a pro přidělování některých z nich by rádo vytvořilo funkční a transparentní systém pravidel. Rádo by vytvořilo a nastavilo systém prostupného bydlení. Také chce řešit téma josefovské mládeže, která má málo možností k aktivnímu trávení volného času nebo je nevyužívá. Za důležité považují i posílení doučování a spolupráce rodičů žáků se školou.

Číst více >

Osobnosti lokality

Markéta Skočovská
Lokální konzultantka