Kralupy nad Vltavou

|Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo v prosinci 2015 Strategický plán sociálního začleňování. Na základě společné dohody mezi Agenturou a městem Kralupy nad Vltavou přešla spolupráce od ledna 2016 z režimu intenzivní do takzvané vzdálené podpory.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo v prosinci 2015 Strategický plán sociálního začleňování. Na základě společné dohody mezi Agenturou a městem Kralupy nad Vltavou přešla spolupráce od ledna 2016 z režimu intenzivní do takzvané vzdálené podpory. Hlavní koordinační úloha je v nynější fázi po ukončení intenzivní podpory přenesena na Odbor sociálních věcí, školství a kultury, který se v rámci komunitního plánování sociálních služeb (KPSS Kralupy nad Vltavou) bude věnovat i problematice sociálního začleňování. Vzdálená podpora probíhala do 31. prosince 2016.

Číst více >