Lanškroun

Lanškroun

Město Lanškroun leží v podhůří Orlických hor, na východě Čech nedaleko historické zemské hranice s Moravou. Lanškroun je se svými 10 178 obyvateli rychle se rozvíjejícím moderním městem s rozvinutou podnikatelskou činností, produkcí elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, živé kultury a moderních sportovišť.

Město Lanškroun leží v podhůří Orlických hor, na východě Čech nedaleko historické zemské hranice s Moravou. Lanškroun je se svými 10 178 obyvateli rychle se rozvíjejícím moderním městem s rozvinutou podnikatelskou činností, produkcí elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, živé kultury a moderních sportovišť. Je správním centrem regionu Lanškrounsko pro 22 obcí s 22 991 obyvateli.

Lanškroun uzavřel Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v prosinci 2017 a následně vstoupil do roční vzdálené dílčí podpory. Jako nejpotřebnější byla v Memorandu popsána oblast bydlení a sociálních služeb. Jako objekty s vyšší koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením označilo město v objekty nacházející se v obcích Cotkytle a Luková – Květná spadajících pod správní obvod ORP Lanškroun. V analýze realizované výzkumným týmem Agentury, je situace na obou místech popsána jako stabilizovaná. Terénní výzkum potvrdil jako stěžejní téma spolupráce oblast osob ohrožených ztrátou bydlení. Po provedení výzkumu zástupci města ve spolupráci s dalšími aktéry a s lokální konzultantkou Agentury ustanovili pracovní skupinu bydlení. V této skupině byla definována dílčí témata, jimž se budou ve své práci blíže věnovat. Dále úspěšně proběhly, či jsou plánovány, aktivity na podporu vzdělání, komunikace a zprostředkování pomoci v oblasti sociálních služeb.

V současné době vstupuje město do druhé poloviny spolupráce v rámci vzdálené dílčí podpory.

Číst více >

Osobnosti lokality

Anita Stanislavová
Lokální konzultantka
Tel: 702 159 756