Nové Sedlo

|Nové Sedlo

Nové Sedlo

Město Nové Sedlo se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov. Město je pověřenou obcí s rozšířenou působností. Město Nové Sedlo má tři spádové oblasti a to Chranišov, Loučky a Jalový Dvůr. Ve městě žije kolem 2720 obyvatel. Rozloha města je 1698 ha a nachází se v nadmořské výšce 427 m. Město leží v místě těžby hnědého uhlí

Město Nové Sedlo se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov. Město je pověřenou obcí s rozšířenou působností. Město Nové Sedlo má tři spádové oblasti a to Chranišov, Loučky a Jalový Dvůr. Ve městě žije kolem 2720 obyvatel. Rozloha města je 1698 ha a nachází se v nadmořské výšce 427 m. Město leží v místě těžby hnědého uhlí. Na západ se nachází lom Družba a vnitřní Výsypka lomu Jiří. Ve městě nalezneme také zástupce v průmyslu. Především tradiční sklářskou výrobou obalového skla v závodě O-I Manufacturing Czech Republic a dále porcelánkou, ta se jmenuje Rudolf Kämpf Leander v Loučkách a je velmi známá výrobou jemného bílého a růžového porcelánu. I přesto, že jsou zde poměrně velcí zaměstnavatelé, se míra nezaměstnanosti ve městě pohybuje v průměru okolo 19 procent, což způsobuje místním obyvatelům velké problémy v různých životních situacích. Tato nezaměstnanost u sociálně vyloučených lidí je pak v Novém Sedle téměř 80 procent.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

V Novém Sedle nelze jednoznačně označit některé místo za sociálně vyloučenou lokalitu. Zástupci organizací, které zde působí, se shodují, že za sociálně vyloučenou lokalitu lze považovat celé město. Přesto lze definovat oblasti, kde je sociální vyloučení definováno ve větší míře. Jedná se o lokality: sídliště, ulice sklářská, vlakové nádraží, Chranišov, Loučky a Pískový vrch. Na sídlišti je největším problémem trávení volného času mladých lidí. Tito mladí lidé jsou nejčastěji ve věku 15-26 let, kvůli vysoké nezaměstnanosti a tomu, že někteří již nestudují se „poflakují“ po sídlišti a to vede k vandalismu a porušování veřejného pořádku. Mezi problémy i dalších zmíněných lokalit patří drogová problematika, chudoba, vysoká zadluženost, problémy s udržením bydlení, aj. Odhad počtu sociálně vyloučených obyvatel celkem v Novém Sedle a spádových obcích je cca 400 osob.

Spolupráce s městem

Vedení města se rozhodlo řešit situaci svých občanů za pomoci Agentury pro sociální začleňování. V přihlášce ke spolupráci uvedlo nejtíživější problémy, se kterými se občané města potýkají. Následně vzniklo ujasnění hlavních priorit, na kterých budeme po dobu tří let spolupracovat. Jedná se např. o tyto konkrétní oblasti:

V oblasti bydlení především zvýšení finanční gramotnosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit a zavedení dluhového poradenství.

V oblasti sociálních služeb zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s propojením se sociálními službami zaměřenými na rodinu a zavedení metody Case managemantu.

V oblasti vzdělávání zavedení nových metod výuky a vylepšení spolupráce mezi školou a rodinou.

Číst více >

Osobnosti lokality

Markéta Fridrichová
Lokální konzultantka