Teplá a Toužim

|Teplá a Toužim

Teplá a Toužim

Toužim je malé historické město na západě Čech, ležící v mělkém širokém údolí horního toku říčky Střely v Tepelské náhorní plošině. Toužim náleží do Karlovarského kraje, nachází se 35 km jihovýchodně od Karlových Varů a 50 km severozápadně od Plzně. Město má 4 tisíce obyvatel a míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 12 procent.

 

Toužim je malé historické město na západě Čech, ležící v mělkém širokém údolí horního toku říčky Střely v Tepelské náhorní plošině. Toužim náleží do Karlovarského kraje, nachází se 35 km jihovýchodně od Karlových Varů a 50 km severozápadně od Plzně. Město má 4 tisíce obyvatel a míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 12 procent.

Město Teplá leží v jižní části regionu Karlovy Vary. Je řídce osídleno a žije v něm 3 150 obyvatel. Teplá leží v západních Čechách na horním toku stejnojmenné řeky, v Tepelské vrchovině. V době komunistického režimu ve městě zchátrala řada památek a mnoho historických domů. V současné době dochází k jejich obnově. Ve městě a okolí po roce 1989 zaniklo několik významných podniků a tím pádem se zvýšila nezaměstnanost až k hranici 20 procent. Ve městě je pouze jedna základní škola a na střední školy musí studenti dojíždět například do Mariánských Lázní.

Na území obcí Toužim a Teplá lze identifikovat několik sociálně vyloučených romských lokalit. Na Toužimsku se jedná především o lokalitu Dobrá voda. Lokalitu tvoří panelový dům s 12ti bytovými jednotkami. Dům se nachází 7 kilometrů za obcí Toužim. V roce 2005 jej od obce Toužim odkoupila nezisková organizace Český Západ za účelem komunitní sociální práce.

Dům byl postaven v roce 1962 pro pracovníky zemědělského družstva. Několik romských rodin zde žilo již před rokem 1989. V 90. letech sem byli sestěhováni neplatiči z okolních vesnic. V té době zde žili už výhradně Romové. Geneze lokality je podobná jako u většiny okolních venkovských lokalit. Původní obyvatelé zde měli zaměstnání a po revoluci se začali přistěhovávat další. V současnosti je lokalita relativně stabilní. Velkým problémem obyvatel lokality je jejich zadlužení.

Další dlouhodobě existující lokalitou na Tepelsku je Nová Farma. Ta je rovněž tvořena starými panelovými domy. Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Práce je zde obecně špatně dostupná. V sezóně někteří pracují v zemědělství nebo v lese. Jinak je za prací nutné cestovat do Mariánských Lázní (20 km) nebo do Karlových Varů (50 km).

Mezi další sociálně vyloučené lokality patří Služetín. Jedná se o starý panelový dům, který je stejně jako v ostatních lokalitách na Tepelsku v soukromém vlastnictví. I zde je většina obyvatel závislá na sociálních dávkách.

Na území Tepelska lze takových dlouhodobě existujících lokalit identifikovat více.

Všechny lokality v oblasti Teplé byly obývány Romy již před rokem 1989. Po revoluci se transformovala zemědělská družstva a Romové přišli o zaměstnání. Lokality tak postupně zůstaly osídleny pouze Romy. Jedná se o relativně stabilní lokality. V poslední době však lze zaznamenat zvýšenou migraci obyvatel v rámci lokalit Tepelska a Toužimska a do lokalit se stěhují i Romové ze Slovenska.

V rámci spolupráce měst s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách je na Toužimsku a Tepelsku připravována specifická koncepce integrace obyvatel těchto sociálně vyloučených romských lokalit.

Číst více >

Osobnosti lokality

Alena Otajovičová
Lokální konzultant